Descobreix el significat de les sefirot de l'arbre de la vida

Tot sobre les emanacions divines segons la tradició mística del judaisme

sefirot-arbol-vida
Ens endinsem dins del món de la càbala per esbrinar en què consisteixen exactament les sefirot, vinculades a l'arbre de la vida | HoróscopoMágico.com
 

Per tal de copsar el funcionament místic de la càbala del judaisme, les sefirot són clau. T'explicarem en què consisteixen i quina és la seva utilitat, a banda de fer referència als camins espirituals que cal seguir si es vol dur a terme una evolució dins de l'Arbre de la Vida. D'aquesta manera, podràs copsar la realitat de manera més acurada, sense que importin les teves creences religioses.

Definició de les sefirot

sefirot-esfera
Les sefirot fan referència als atributs que serveixen per fer una representació de l'essència divina, segons la càbala | HoróscopoMágico.com

 

En què consisteixen exactament les sefirot? Doncs bé, en hebreu aquesta paraula vol dir «emanació» i fa referència a la desena d'atributs que serveixen per tal de fer una representació, segons la càbala, de l'essència divina. La manifestació de l'infinit, de fet, es produeix per mitjà de les sefirot, i si n'examinem el sentit descobrirem que ens revela tant el macrocosmos com el microcosmos.

En aquest punt, es produeix la derivació del regne físic i també la de diversos mons superiors als quals no podem penetrar a través de la consciència habitual. Si es treballa en aquesta direcció, però, podrem ser capaços d'assolir els coneixements i l'habilitat que ens caldran per poder entrar en aquest univers.

La seva relació amb l'arbre de la vida

L'arbre de la vida és un element que va des del macrocosmos fins al microcosmos, i que constitueix un esquema de la manera en què s'organitza el cosmos. A més a més, ofereix un esquema tant del cos de les persones com de la formació de la naturalesa humana a nivell espiritual, de les emocions i de la ment en general. La desena de sefirot existents estan ubicades dins de l'estructura de l'arbre de la vida.

sefirot
La desena de sefirot existents estan ubicades dins de l'estructura de l'arbre de la vida | HoróscopoMágico.com

 

El singular de sefirot és sefirà, i cadascuna d'elles es vincula a través de Senders, vies que serveixen per traçar un vincle entre plans diferents de manifestació. El tret més rellevant dels senders i de les sefirot és que, si en copsem el sentit veritable, podrem desxifrar com s'estructura la realitat, sigui dins el nivell que sigui.

Quin treball ens cal dur a terme amb les sefirot per obtenir-ne beneficis?

Abans de posar-nos a explicar quines són les sefirot existents, cal tenir en compte com les hauríem de treballar per tal de treure profit dels beneficis que tenen. Com que l'abstracció del concepte és evident, caldrà que recorrem a la imaginació activa si volem atraure el poder que tenen.

Per fer-ho, caldrà que mantinguem els ulls ben tancats mentre deixem lliure la nostra visió interior relacionada amb totes les coses que ens mereixin l'atenció. L'expressió de l'inconscient humà, de fet, es produeix sempre que fem que el cap quedi en estat de repòs i permetem que el desenvolupament de totes les imatges que ens van apareixent sigui lliure, sense cap mena d'intervenció per part nostra.

Cadascuna de les sefirà té associades determinades virtuts que ens serà possible atraure cap a la nostra existència si duem els nostres pensaments cap als arquetips, que són les imatges que se'ls vinculen directament. Els arquetips no només són la representació de les sefirot, sinó que també encarnen els senders que s'articulen entre elles per tal de possibilitar que la força provocada per aquesta mena d'emanacions cali ben fons a la consciència humana i ens permeti modificar la realitat que vivim.

Les diferents classes de sefirot

Dins de la càbala, l'obra Séfer Yetsirà explica la tradició de les deu tipologies diferents de sefirot, a banda de transmetre'ns tots els coneixements que es tenen sobre elles: ens parla, doncs, de les virtuts que se'ls vinculen, de la posició que tenen i dels seus arquetips, molt útils per a la invocació del poder que posseeixen. 

1. Keter

La sefirà Keter, que en català vol dir «corona», se situa al capdamunt de tot de l'arbre de la vida. Vinculada amb la voluntat de Déu, a través seu es van originar la resta de sefirot, i va donar lloc a l'explosió que va tenir com a conseqüència la creació. 

Relacionada amb el color blanc, constitueix la representació de la naturalesa divina i també de l'univers, a banda de la comprensió dels arquetips. De la mateixa manera, contribueix a fer que puguem detectar el misticisme ocult dins de tot allò quotidià. Fa referència l'esperit i també a la consciència, en un estat d'elevació, de les persones. No resulta gens fàcil que la puguem visualitzar mentre meditem, perquè és incognoscible.

2. Chokmah

En català podríem traduir aquesta segona sefirà per «saviesa». Es troba ubicada a la part superior de la columna dreta, i d'ella en sorgeix l'activitat de tipus artístic: es vincula amb les infinites possibilitats dels pensaments i amb el sorgiment de les idees. A més, està relacionada amb el color gris i el cantó dret del cervell humà, una part del cos que té un clar vincle amb tot allò creatiu i intuïtiu. 

El fet de visualitzar aquesta sefirà fa que tinguem més capacitat de percepció, de l'espai, d'imaginació i de fantasia. L'arquetip de la Chokmah, de fet, és la figura d'un ancià ple de saviesa que s'encarrega d'aportar coneixements a la Terra.

3. Binah

Binah significa «enteniment», i té molt de sentit perquè aquesta sefirà delimita els límits dels pensaments humans alhora que fa que la consciència hi pugui accedir i, per aquest motiu, ens resulta possible operar-hi. S'ubica en oposició a la sefirà Chokmah, a la posició més elevada de la columna esquerra. Constitueix la representació de la part esquerra del cervell humà, dedicada al pensament racional.

Associada amb el color negre, es troba vinculada amb l'aigua com a element i, per aquest motiu, es relaciona també amb la feminitat. Constitueix una representació del futur i, a causa del gran enteniment que té de les circumstàncies, comporta tristesa de manera inevitable. Si volem entendre la realitat de manera més completa, visualitzarem aquesta sefirà com una dona plena de maduresa i, a banda, en silenci.

4. Chesed

El nom d'aquesta sefirà es pot traduir per «bondat» però també per «misericòrdia» i també pot arribar a tenir el significat de «grandesa». La seva funció és desprendre generositat sense interessos i altruisme, i s'envolta d'una mena de sacrifici que podria assimilar-se a la carta del penjat del Tarot, o al zodíac de Peixos. 

De la mateixa manera, es vincula amb les coses justes i amb el compliment de les promeses, cosa que és extremadament rellevant pel que fa al creixement a nivell espiritual. La bondat i l'amor ens envaeixen a través de la visualització d'aquesta emanació, i el seu desinterès ens fa pensar en la carta del penjat del Tarot.

5. Gevurah

El nom d'aquesta sefirà vol dir «heroisme», tot i que n'hi ha que l'anomenen Din, que equival a «dret». Es coneix pel poder, el judici i la força, així com per ser el cantó més guerrer que tenim les persones, i se situa en una posició inferior a Binah, superior a Hod i que queda al costat de Chesed. Vinculada amb Mart, s'associa també al color vermell i constitueix l'energia que fa que els projectes que tenim rutllin. Per dur a terme la seva visualització, ens caldrà imaginar algun guerrer que desperti la nostra admiració.

6. Tipheret

Es tracta de la sefirà vinculada amb la glòria i amb la bellesa. Està ubicada entre la severitat i la compassió, dues forces que es necessiten entre elles per tal de produir-se la manifestació del flux d'energia de Déu. A banda, només ella es vincula amb la resta de sefirot al bell mig de l'arbre de la vida —excepte amb Malkuth, que s'hi connecta pel tronc. Aquest fet fa que veiem la rellevància de la bellesa dins de la nostra existència, per tal que sentim realització amb la vida que duem.

Com que Déu és bell, la vida també ho és, en la seva compassió sense límits. Es vincula amb el blanc com a color i, a banda, consta d'atributs que s'assemblen als de la Sacerdotessa, que posseeix la intuïció com a tret més rellevant. Així, el coneixement arriba de manera directa, sense que la ment hi estigui implicada.

7. Netzach

Amb el sentit de «victòria», Netzach és una sefirà que se situa en una posició inferior a la de Chesed i té un clar vincle amb Hod. Vinculada amb el color verd, constitueix l'esfera de Venus, un astre que sap reflectir de manera molt acurada les virtuts de la sefirà número set de l'arbre de la vida: la inspiració a nivell artístic, la bellesa que triomfa, l'impuls més etern i instintiu, la força del desig i, en definitiva, les coses que fan que l'existència valgui molt la pena.

Aquesta sefirà, de fet, simbolitza la força o la polaritat activa per sobre de la polaritat passiva, que seria la forma de la seva matriu mental. Al davant del pensament, constitueix l'esfera del sentiment, i ens cal invocar-la a través de la visualització d'una dona bonica que transmeti la bondat més pura.

8. Hod

Amb el significat d'«esplendor» o «majestat», Hod és la sefirà que a l'arbre de la vida està situada en una posició completament oposada a la de Netzach. Mentre que aquesta darrera sefirà és totalment emocional, la sefirà de Hod està vinculada directament amb tot allò mental i fa que els projectes que tenim puguin prendre forma. A banda, s'associa amb el color taronja i contribueix a fer que ens sigui més fàcil superar tot allò que té a veure amb els impulsos vinculats a l'instint i amb les diferents fases emocionals que puguem experimentar. Si tenim la sefirà Hod activa, els mots que pronunciem seran més veraços.

9. Yesod

La sefirà que rep el nom de Yesod es pot traduir en català per «fundació» i se situa per sobre de Malkuth, en una posició inferior a la de Netzach i Hod. Associada amb el color violeta i amb l'arcàngel Gabriel, està vinculada amb la lluna perquè hom diu que serveix per reflectir la llum que desprenen la resta de sefirot.

Fa de base de la personalitat i, construïda des del període de la infantesa, té influència en factors relacionats amb la cultura, la societat, la família i el temperament humà. Mentre deixem fora nostre determinades parts que ens conformen i que queden dins de l'inconscient i no reconeixem, Yesod constitueix la nostra part que tenim identificada. Per fer la seva invocació, haurem de visualitzar una cara d'allò més bonica. 

10. Malkuth

La desena sefirà és Malkuth que, segons com està estructurat l'Arbre de la Vida, constitueix l'atribut de Déu més baix en ordre descendent. Hi van a parar, segons expliquen, la resta d'atributs situats en una posició superior, i el tret més característic que té és que ajuda a la configuració de la matèria que ens és possible examinar a través dels sentits. Es vincula amb la Terra com a element, així com amb el color vermell sang. Constitueix la representació del plànol físic, i és el món de l'acció. Si decidim visualitzar-la a partir de la figura d'una jove coronada, ens proporcionarà discerniment.

També et pot interessar...


Comentaris

envia el comentari