sefirot-arbol-vida

Descobreix el significat de les sefirot de l'arbre de la vida

Tot sobre les emanacions divines segons la tradició mística del judaisme

Definició de les sefirot