Imatge d'arxiu de la realització d'una prova de sang

Es detecta el primer cas de VIH resistent a tots els fàrmacs antiretrovirals

Caldrà desenvolupar nous medicaments que actuïn per vies alternatives

La revista 'The Lancet Microbe' ha publicat recentment un estudi liderat per IrsiCaixa, l'Institut de Recerca de la Sida, on descriuen el cas d'una persona portadora del VIH que és resistent a les cinc famílies de fàrmacs orals que s'utilitzen habitualment per combatre el virus. L'home, diagnosticat de VIH l'any 1989, s'ha mostrat insensible davant de 25 dels 26 medicaments provats, i caldrà desenvolupar nous tractaments que funcionin per vies alternatives. 

Control parcial de la infecció

Segons informa IrsiCaixa, l'home va ser diagnosticat als 41 anys i va començar a prendre tractament antiretroviral als anys 90, amb els primers medicaments de baixa eficàcia. Des de llavors ha pres 14 fàrmacs diferents que només han servit per controlar parcialment la infecció. A finals del 2015 se li va començar a administrar un  inhibidor de la integrasa de nova generació, molt més eficaç i amb menys probabilitats de generar resistències. Després d'una millora inicial, el juny del 2016 el tractament va tornar a fracassar

Mª Carmen Puertas, investigadora d'IrsiCaixa, ha explicat que mitjançant tècniques de seqüenciació i experiments en cultius cel·lulars han pogut comprovar que les mostres de virus d'aquesta persona són resistents  a tots els fàrmacs d'administració oral provats, excepte un

Les resistències del VIH als antiretrovirals són causades per mutacions en l'estructura genètica del virus, i poden donar-se en persones en les quals el tractament no és del tot  eficaç, en persones que han tingut una falta de regularitat a l'hora de prendre els medicaments, o en persones que s'han infectat amb un virus ja resistent

L'any 2019, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va alertar que en alguns països més del 10% de les infeccions per VIH s'havien produït amb virus que havien desenvolupat resistències. Fins ara, però, només s'havien trobat 2 casos amb resistències a alguns fàrmacs de cadascuna de les cinc famílies d'antiretrovirals, però no a tots els medicaments simultàniament

Desenvolupament de nous fàrmacs

Mª Carmen Puertas destacava la importància de desenvolupar nous fàrmacs: «Aquest cas clínic il·lustra el risc potencial  de les multirresistències en el camp del VIH, tot i la diversitat d'antiretrovirals existent. En no haver opcions terapèutiques disponibles, a excepció d'alguns fàrmacs injectables que són inviables per al dia a dia, es posa en evidència la urgència del desenvolupament de nous fàrmacs antiretrovirals als quals cap variant del VIH no s'hagi exposat mai, de manera que sigui impossible que el vius hagi generat resistències contra ells».

Per acabar, a l'estudi han volgut posar de manifest la necessitat de  monitoritzar els casos de VIH per detectar precoçment l'aparició de casos resistents i evitar així la seva transmissió.