Cotxes

La DGT diu que aquests conductors poden circular a 150 km/h sense ser multats

La DGT recorda, això sí, la importància de respectar els límits de velocitat a la carretera

Fa molt de temps que la DGT posa èmfasi en la necessitat de complir els límits de velocitat. Conduir per sobre del que preveu la llei incrementa de manera important el risc d'accidents.

De fet, segons les dades que es manegen a Trànsit, un de cada cinc contratemps a la carretera estan relacionats amb l'excés de velocitat. La majoria de conductors ja saben que a les autovies i a les autopistes el límit queda fixat en 120 km/h, mentre que a ciutat és en 50. Però també hi ha una sèrie d'excepcions, com conduir a 150 km/h en determinades vies, com comprovarem més endavant.

La DGT té fixats a Espanya uns límits de velocitat que resulten molt semblants als de la resta de països de la Unió Europea. Com hauràs pogut comprovar en sortir a la carretera, aquests es troben degudament senyalitzats. De totes maneres, mai ens vindria malament un petit recordatori sobre les normes generals a les diferents vies.

Els límits de velocitat fixats per la DGT

Per autovia, els vehicles poden circular com a màxim a 120 km/h, però a les carreteres convencionals s'han produït una sèrie de modificacions. La DGT va decidir en els darrers anys reduir el límit en aquestes vies de 100 a 90 km/h. De la mateixa manera, també han intentat adaptar la velocitat per circular per les ciutats, cada cop més pensades per als vianants i per als ciclistes.

Cotxes
La DGT estableix els 120 km/h per anar per les autovies | Getty Images

Una altra novetat que no hem de passar per alt és l'eliminació del marge de 20 km/h per avançar, cosa que ja no ha d'agafar per sorpresa els conductors.

Cal fer una menció especial també del concepte de velocitat màxima, que es detalla a l'article 48 del Reglament General de Circulació. Diferencia dos tipus de velocitats, la genèrica i l'específica.

La primera fa referència al límit de velocitat que s'assigna a una via de manera teòrica. Es determina en funció de les característiques de la carretera i el vehicle, sense que sigui necessari que se senyalitzi. La velocitat màxima genèrica d'una autovia, per exemple, és de 120 km/h.

▶️ Vídeo del dia

Per part seva, l'específica aprofundeix en la velocitat màxima a què es pot circular en un tram determinat i delimitat d'una carretera. Això pot ser perquè presenta un estrenyiment o unes condicions inadequades.

Sempre serà una velocitat inferior a la genèrica i condicionada per l'estat de la via. És el que pot passar, per exemple, en un punt concret d'una autovia on ens obliguin a baixar la velocitat a 100 km/h.

Quan puc circular a 150 km/h?

La DGT insisteix en la necessitat de complir els límits establerts per minimitzar el risc d'accident. Per això, és una mica estrany que es permeti viatjar a 150 km/h sense ser víctima d'una multa. No cal passar per alt que les sancions per incomplir els límits de velocitat oscil·len entre els 100 i els  600 euros, amb la pèrdua de fins a sis punts.

En realitat, hi ha un grup molt reduït de conductors que poden anar a 150 km/h per autovies i autopistes. Com és lògic, això no és a l'abast de tothom, només d'uns quants.

Únicament és vàlid per a aquells que condueixen un vehicle en fase d'assaig o d'experimentació. Per això, caldrà que la DGT els proporcioni un permís especial. Aquest organisme assenyala que es tracta de «proves d'investigació extraordinàries en vies d´ús públic amb finalitat científica».

Continuen dient que dan servir el vehicle «per examinar el comportament tècnic d'aquest o dels seus components en circulació». També per «fer estudis relacionats amb la seguretat, mobilitat i fluïdesa de la circulació vial o d'elements estructurals de la mateixa».