La preservació de la diversitat biològica és imprescindible per fer front a l'emergència climàtica

El 22 maig se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica

Una persona agafant un nenúfar blanc
Un projecte únic per recuperar el nenúfar blanc i preservar la biodiversitat | Agbar

La diversitat biològica que ens envolta avui dia es dona gràcies a milers de milions d'anys d'evolució. Aquesta diversitat forma part de la xarxa vital de la qual formem part integrant i de la que depenem.

En gran part, la crisi de la biodiversitat és causada per l'activitat humana i representa una amenaça seria al desenvolupament humà, per tant, és necessari actuar per salvar el que queda.

Segons l'Informe de l'Estat de la Natura a Catalunya 2020, actualment el 77% de les espècies dels ecosistemes aquàtics continentals de Catalunya estudiats es troben en una situació desfavorable.

Una d'aquestes espècies aquàtiques és el nenúfar blanc, normalment situats en estanys i basses de jardins en les seves varietats ornamentals, i es tracta d'una espècie autòctona que, en la seva varietat silvestre, pràcticament s'ha extingit a Catalunya.

En aquest sentit, el Viver Tres Turons, juntament amb el suport d'Agbar, ha arrencat un projecte amb l'objectiu de preservar el nenúfar autòcton silvestre de Catalunya. Per assolir-ho, es preveu reproduir aquesta espècie a partir d'esqueixos del Delta de l'Ebre i utilitzar les plantes de tractament d'aigua residual que tenen llacunatges com a reservoris del nenúfar blanc silvestre, des d'on després fer programes de reintroducció al medi natural.
 

El 22 maig se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica

A través d'anàlisis de genètiques i creuant-los amb altres poblacions silvestres, s'intentarà aconseguir les llavors necessàries per recuperar les seves línies genètiques.

Les plantes de tractament d'aigua de la companyia, quan es naturalitzen, són espais idonis que afavoreixen la biodiversitat, on es poden portar a terme iniciatives de recuperació de certes espècies vulnerables. Per aquest motiu, Agbar està impulsant la naturalització d'instal·lacions per fer compatible la seva funció de tractament d'aigua amb la funció d'afavorir la biodiversitat de l'entorn.
 

Biodiversitat per fer front a l'emergència climàtica

Una persona agafant nenúfars blancs
Protegir la biodiversitat és preservar la vida del planeta | Agbar

La preservació de la diversitat biològica és imprescindible per fer front a l'emergència climàtica.

Després de mesos de pandèmia, s'ha posat de manifest el vincle entre la salut pròpia i la dels ecosistemes. Per tant, és evident la necessitat d'impulsar accions decidides per part de les institucions, les empreses i la societat per protegir i recuperar la biodiversitat amb urgència.

És per aquest motiu que un dels objectius prioritaris d'Agbar és la protecció i recuperació dels espais naturals, meta que s'emmarca en el seu pla estratègic de Desenvolupament Sostenible (2017-2021).

La responsable de Biodiversitat d'Agbar, Clara Rovira, explica que «apostem per restablir les funcions ecològiques dels espais ocupats per les instal·lacions i afavorir la biodiversitat local dels entorns on operem», i afirma que «amb aquesta finalitat, duem a terme diagnòstics i plans d'acció de biodiversitat per convertir les instal·lacions en espais multifuncionals que preservin les funcions ecològiques, afavoreixin la biodiversitat local i els serveis ambientals que ens proporcionen».

L'objectiu d'Agbar és assolir la preservació de la biodiversitat en totes les seves instal·lacions i seguir impulsant projectes de conservació dels ecosistemes aquàtics, com el del nenúfar blanc.

Protegir la biodiversitat és preservar la vida del planeta. Per aquest motiu, és imprescindible actuar davant la pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes i contribuir a la seva preservació per assolir la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer front a l'emergència climàtica.


Comentaris

envia el comentari