Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Matrimoni d'ancians mirant un portatil i unes factures

Els diners extres que poden cobrar cada mes jubilats i pensionistes: els requisits

La Seguretat Social ofereix una ajuda mensual de fins a 121 € per a aquest sector

L'últim any les pujades de preus en els productes de primeres de necessitat als supermercats, el combustible i la factura de la llum han aconseguit que per a gran part de la població sigui complicat arribar a final de mes. La inflació ha aconseguit que diversos grups de la societat amb una economia mitjana o disminuïda estrenyin els cordons. Entre els col·lectius més afectats trobem jubilats i pensionistes.

Malgrat les nombroses manifestacions, protestes i reclamacions al govern espanyol, aquelles persones retirades que cobren la jubilació viuen situacions d'inestabilitat econòmica i incertesa, fins i tot aquelles que compten amb ajudes de la Seguretat Social. És per això que tota mesura o ajuda publicada és ben rebuda.

L'ajuda desitjada per jubilats i pensionistes

El suplement afegit que la Seguretat Social ha publicat per als ciutadans en risc d'exclusió proposa un rebut fix al mes per fill a pensionistes i jubilats, una xifra que se sumarà a la seva pensió. Aquesta proposta no és nova, sinó que ja s'hi va aplicar per primera vegada durant l'any 2021. Part de la població encara desconeix els avantatges de què pot suposar acollir-se aquesta ajuda.

El govern d'Espanya ofereix aquesta ajuda des del 2021 per reduir aquesta bretxa salarial entre homes i dones. Els destinaris principals són aquells que ja són beneficiaris de pensions contributives per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

Una proposta que trenca la bretxa de gènere

Al principi havia estat pensada només per a les dones, que solen ser les més afectades a la vida laboral per l'impacte de tenir fills. Tot i això, els homes també poden beneficiar-se d'aquesta ajuda si la seva carrera laboral s'hi va veure perjudicada per la paternitat. En cas que tots dos progenitors hagin continuat cotitzant i no patissin una reducció de jornada a la feina per paternitat, l'ajuda serà íntegrament per a la mare.

Quant sumarà a la paga?

Durant aquest any 2023, la quantia d'aquest complement està fixada a 30,40 € mensuals per cada fill. El límit d'acumulació està establert en quatre vegades aquest import, per la qual cosa els progenitors amb més de quatre fills només se'n veuran beneficiats com a màxim amb 121 € (30 € per cada fill).

Imatge d'una parella de gent gran mirant-se l'un a l'altre
Aquesta ajuda serveix per trencar la bretxa salarial en la tercera edat. | Getty Images

El govern espanyol abonarà mensualment aquesta ajuda, sumada a la pensió, i compta amb dues pagues extres a la mensualitat de juny i novembre. El complement no es tindrà en compte ni pel límit màxim ni pel mínim de les pensions contributives que es puguin cobrar. Aquesta paga afegida té com a objectiu pagar-se fins que la bretxa salarial a les pensions baixi del 5 % i es tramiti juntament amb la sol·licitud de la pensió a l'INSS.

Requisits necessaris per sol·licitar-la

Com a requisit imprescindible, només poden sol·licitar aquesta ajuda les persones que hagin tingut un o més fills i que cobrin una pensió contributiva de jubilació, d'incapacitat permanent o de viduïtat. A més, es tindran en compte el nombre de fills, tant els biològics com els adoptats. No obstant això, quedaran excloses d'aquest benefici les persones que tinguin una jubilació parcial, a les quals se'ls reconeixerà el complement quan ja optin a la jubilació plena.

Pel que fa a qui percebria l'ajuda entre els progenitors per cada fill, la Seguretat Social ha especificat el següent:

-Si els progenitors són dues dones, es reconeixerà la que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.

-Si els progenitors són dos homes, es reconeixerà el que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia.

-Si els progenitors són una dona i un home, podrà percebre-la l'home si la suma de les quanties de les pensions reconegudes és inferior a la suma de les pensions que correspongui a la dona.

-Els pares que tinguin una pensió per viduïtat per mort de l'altre progenitor pels fills en comú.

Quant als fills, s'haurà de fer una diferenciació entre aquells nascuts el 1994 o abans i els posteriors al 1995. Per als primers, s'exigirà una acreditació d'un període de més de 120 dies sense cotitzar entre els 9 mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors. En canvi, per al segon cas, la sol·licitud haurà de mostrar que la suma de les bases de cotització en els dos anys posteriors al naixement hagi estat inferior al 15 % dels dos anys anteriors.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!