Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Bellvitge

Els 9 grups de risc que han de cuidar-se molt més per Nadal segons el doctor Carballo

Una sèrie de factors de risc augmenten les possibilitats de patir complicacions o morir per Covid-19

El doctor César Carballo, un dels epidemiòlegs més populars a Espanya, ha publicat al seu compte de Twitter 9 factors de risc que, segons una prestigiosa revista científica, poden augmentar les possibilitats de patir complicacions durant la Covid-19. El doctor recomana que les persones amb aquests factors tinguin «especial cura» durant les Festes de Nadal.

Segons la revista «The New England Journal of Medicine» hi ha una sèrie de factors de risc associats a majors complicacions de la Covid-19. Una llista que el doctor Carballo ha mostrat per enumerar els «grups de població» que han de tenir «especial cura i protegir-se durant aquestes festes».

La llista inclou nou factors: edat avançada, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), malaltia cardiovascular, diabetis mellitus tipus 2, obesitat, anèmia drepanocítica, malaltia renal crònica, estat immunodeprimit per trasplantament d'òrgans i càncer.

1. Edat avançada

L'edat és el factor de risc per excel·lència. Als Estats Units, 8 de cada 10 defuncions afecten les persones majors de seixanta-cinc anys o més. La investigadora Tracy Hussell confirma que «els estudis han demostrat que l'edat per si sola és el factor de risc més important en el coronavirus».

La causa principal està en l'envelliment del sistema immunològic que debilita la seva eficàcia i exposa la persona a infeccions. Un cop contagiada, l'organisme d'un pacient de més de seixanta-cinc anys també té menys eines per evitar complicacions.

2. MPOC

Els científics han conclòs que la combinació de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la Covid-19 són una combinació mortal. La MPOC és un conjunt de malalties pulmonars que limiten el flux d'aire en els pulmons. També coneguda com a bronquitis crònica i emfisema, causa la mort de milions de persones a tot el món cada any.

La Covid-19 resulta molt més perjudicial en persones que ja pateixen malalties pulmonars cròniques. Segons els estudis, els pacients de MPOC tenen fins a cinc vegades més risc de patir complicacions.

3. Malaltia cardiovascular

Múltiples estudis científics han demostrat que el coronavirus està associat amb una sèrie de complicacions cardiovasculars que deriven en lesions miocardíaques, insuficiència cardíaca, arrítmies i altres tipus de problemes amb possible resultat de mort.

Una de les característiques especials del SARS-CoV-2 és que no es tracta només d'una infecció pulmonar sinó que ataca tot el sistema, també als òrgans vitals. El cor és un d'ells. Els estudis han conclòs que el procés inflamatori derivat de la Covid-19 afecta el miocardi produint infarts i trombosi.

4. Diabetis mellitus tipus 2

L'Organització Mundial de la Salut considera la diabetis mellitus tipus 2 com a factor de risc davant complicacions per Covid-19. Els estudis científics realitzats fins avui demostren que els pacients amb aquest tipus de diabetis tenen un major risc de contagi i d'evolució desfavorable amb possible resultat de mort.

Tot i que les causes se segueixen investigant, una de les més acceptades és que les persones amb hiperglucèmia tenen menys receptors ACE2, un enzim que protegeix contra la inflamació i que representa una de les principals defenses davant les conseqüències del coronavirus.

5. Obesitat

Els científics han comprovat que tenir un índex de massa corporal (IMC) de 35 a 40 podria augmentar les possibilitats de morir per Covid-19 en un 40%, un risc que augmenta al 90% en persones amb un IMC per sobre de 40.

Des de l'inici, l'obesitat ha estat una de les principals causes associades a complicacions i mort per Covid-19. En casos d'obesitat, el greix s'acumula en òrgans vitals i altera el metabolisme augmentant els nivells d'insulina en la sang. Això pot augmentar les citocines que produeixen la inflamació pulmonar.

6. Anèmia drepanocítica

L'anèmia drepanocítica és un desordre genètic en la sang. Els estudis han demostrat que l'anèmia està associada a un major risc de complicacions severes de Covid-19. Això es deu a diverses raons, com que els pacients amb anèmia tenen un nivell baix d'hemoglobina, que s'encarrega de portar l'oxigen a òrgans vitals. Quan baixen els nivells d'hemoglobina, el transport d'oxigen es veu afectat i produeix deficiències en el funcionament dels òrgans, especialment del sistema respiratori. 

7. Malaltia renal crònica

Un altre dels factors de risc de complicacions de Covid-19 és la malaltia renal crònica. Els estudis estableixen que si bé la malaltia renal no posa als pacients en major risc de contraure la Covid-19, sí que pot generar estats més severs de la infecció, ja que agreuja els seus problemes habituals.

Se segueixen investigant les raons per les quals el nou coronavirus pot complicar les malalties renals cròniques, però és possible que sigui per les característiques d'aquests pacients, sovint d'edats avançades, immunodeprimits i amb altres afeccions.

8. Estat immunodeprimit

Els metges ho tenen clar: si ets una persona immunodeprimida, cal parar compte amb el coronavirus. Les causes d'un organisme immunodeprimit són moltes, però la que més s'associa amb complicacions de la Covid-19 és la dels trasplantaments d'òrgans sòlids.

Les persones amb sistemes immunitaris debilitats tenen major risc de complicacions atès que l'organisme està desprotegit davant la infecció i les seves conseqüències. Per això els que han patit un trasplantament, persones grans o amb deficiències genètiques de sistema immunitari s'han de protegir especialment aquest Nadal.

9. Càncer

Els científics coincideixen que les persones que pateixen càncer estan més exposades a la infecció i, a més, pateixen un major risc de tenir complicacions. Els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia per combatre el càncer tenen com a principal conseqüència la caiguda de les defenses, que exposa l'organisme a infeccions. Però a més, alguns tipus de càncer modifiquen la forma en què funcionen les cèl·lules sanguínies i poden danyar els teixits de l'organisme.