Imatge d'arxiu de les mans d'un avi

S'endarrereix l'edat de jubilació des de l'1 de gener de 2021

Els anys que es tindran en compte per calcular la pensió quedaran fixats en 24

L'arribada del 2021 suposarà un enduriment en els requisits per accedir a la jubilació a Espanya, on s'està obligant a treballar durant més anys i a cobrar menys per intentar sostenir aquest sistema. Malgrat que Brussel·les està treballant en una reforma per aconseguir l'equilibri, de moment segueix vigent l'aprovada el 2013 i, per tant, a partir del pròxim any, els anys que es tindran en compte per calcular la pensió de jubilació quedaran fixats en 24.

D'aquesta manera, s'està retardant progressivament l'edat de jubilació a Espanya. L'any 2013 va començar un període transitori fins a l'1 de gener de 2022, on el període de cotització passarà de forma progressiva dels 15 als 25 anys. Així, les persones que vulguin jubilar-se durant el 2021 hauran de tenir ja complerts els 66 anys, ja que el principal objectiu és aconseguir establir l'edat de jubilació als 67 anys el 2027.

Els avantatges

El retard en la jubilació permet disposar de més població activa que financi les pensions, que actualment estan en números vermells i que, a més, també suposa un retard en el cobrament de la pensió. No obstant això, hi ha algunes excepcions: sempre que comptin amb 37 anys i sis mesos o més cotitzats, els treballadors que acumulen una llarga vida laboral podran retirar-se amb la seva pensió íntegra als 65 anys.

Per cada exercici s'augmentarà aquest període en tres mesos fins que arribi el 2027. En aquells dies, per poder jubilar-se amb 65 anys s'haurà d'haver acumulat, com a mínim, una cotització de 38 anys i sis mesos.

Retard en la jubilació anticipada

L'arribada d'aquesta modificació, també suposa un retard en la jubilació anticipada als 64 anys, però en 2027, aquesta quedarà establerta en el mínim de 65 anys. Per poder optar-hi serà necessari comptar, almenys, amb 35 anys de cotització i per cada trimestre d'avenç a l'edat oficial, la pensió patirà una penalització progressiva que anirà des del 2% fins a l'1,625% si se superen els 44,5 anys cotitzats.

D'altra banda, la jubilació forçosa (per acomiadament) es podrà aplicar fins quatre anys abans de l'edat oficial de jubilació (62 anys el 2021). Per a això seran necessaris 33 anys de cotització i patiran una penalització que anirà des de l'1,875% per trimestre avançat per menys de 38,5 anys cotitzats, fins a l'1,5% per a més de 45.

El sistema de pensions a Espanya segueix en números vermells

A més, el nou exercici també suposarà noves pujades de les pensions: a Espanya s'incrementarà en un 0,9% les quanties de pensions que es cobren mensualment. Per al gairebé mig milió de pensions assistencials l'augment serà el doble, un 1,8%.

A això hem de sumar l'augment del nombre de pensionistes esperats per a 2021, i la taxa de substitució prevista per arribar a la despesa final en pensions per a l'any que ve, que s'ha fixat en 163.297.000. Això suposa un increment del 3,2% de la despesa respecte al de 2020, un 35,8% de la despesa total i un pes sobre el PIB del 13,3% previst per a 2021.

Les primeres previsions del 2021 ja mostren que serà un any complicat per a la Seguretat Social. Tot i que s'ha previst que se suavitzi fins a un 3% l'actual 4,1% del PIB, seguirà en números vermells molt voluminosos, una situació que està arrossegant des de 2011.

La recaptació per cotitzacions va disminuir un 3,8% respecte a l'any anterior durant el primer semestre enfront de l'increment de les despeses del 3%. Ara, la situació és similar, i la incertesa sobre l'evolució del coronavirus suposa una gran complicació per predir com evolucionarà el balanç de l'organisme.