Espai natural al Delta del Llobregat

Els Espais Naturals del Delta del Llobregat

El Delta del Llobregat: Llacunes i aiguamolls a la desembocadura del riu, pinedes de costa i molt més

Els Espais Naturals del Delta del Llobregat són un conjunt d'espais que gaudeixen d'especial protecció mediambiental per causa d'estar situats molt a prop de la conurbació de Barcelona. Tot i l'entramat urbà dens on es troben, sorprèn la gran biodiversitat que presenten i com s'intrinquen amb els camps de conreu, les infraestructures viàries i l'àrea metropolitana.

El Delta del Llobregat, un Parc Natural ocult sota la gran ciutat

L'Espai Natural té gairebé 1.000 hectàrees de superfície i és el segon delta en importància de Catalunya després del de l'Ebre. Conserva un dels aiguamolls més extensos. Compta amb ecosistemes molt rics, però amb delicats estats de conservació, per la qual cosa es va protegir amb la condició d'Espais Naturals i ZEC (Zona d'Especial Conservació), malgrat la seva ubicació complicada i la pressió humana a què es veu sotmès.

El territori de l'Espai Natural

La xarxa d'Espais Naturals es troba als termes dels municipis del Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Els ambients i ecosistemes que s'hi troben són llacunes i aiguamolls a la desembocadura del riu, pinedes de costa i platges i dunes amb vegetació endèmica. Formen uns hàbitats molt adequats per les aus aquàtiques, que hi tenen una de les seves estacions base en èpoques de migració.

Un ànec al Delta del Llobregat
En aquest territori hi ha una gran diversitat animal | Getty Images

Hi trobem una vegetació valuosa, amb vint hàbitats naturals d’interès europeu, tres dels quals són d’interès prioritari. Alberga una de les escasses poblacions de trencadalla de Catalunya i fins fa poc una interessant població de Stachys marítima. Als prats humits i a les pinedes, s’hi han detectat 23 espècies diferents d’orquídies. 

Més de 350 espècies d'aus, 30 espècies de mamífers, 20 espècies d'amfibis i rèptils, 17 espècies de peixos, 38 espècies de papallones diürnes, més de 220 espècies de papallones nocturnes, unes 230 espècies d'heteròpters, 20 espècies d'odonats, i 22 espècies d'ortòpters.

Els ambients naturals del Delta de Llobregat

Estanys i maresmes. Les llacunes són l'habitat distintiu de les zones humides i els sectors on la biodiversitat s'accentua. Al Delta del Llobregat hi trobem grans estanys com la Ricarda i el Remolar, amb aigües dolces mesclades amb salobres, de gran riquesa ornitològica. Les zones inundables o maresmes presenten l'hàbitat ideal per als ocells.

Mar i platja. Sis quilòmetres de litoral queden protegits per l'àrea de l'Espai Natural, amb sorres molt riques en invertebrats i peixos en la plataforma del Delta. També és un sector de costa del gust dels dofins i altres cetacis. Les platges del Prat i Viladecans també compten amb valors naturals d'importància objecte de conservació.

Els conreus. L'agricultura al Delta del Llobregat és intensiva i de regadiu, de gran riquesa i tradició. El canal dret del Llobregat  l'aqüifer ho alimenten. Els camps de conreu exerceixen de barrera entre els Espais Naturals i les zones urbanes del voltant.

Platja de ca l'Arana des del Mirador de la Bunyola
Platja de ca l'Arana des del Mirador de la Bunyola | Viquipèdia

Pinedes. Al Delta hi trobem algunes de les pinedes de pi pinyoner sobre dunes més ben conservades de tota la costa catalana. Són un hàbitat en regressió que ha estat declarat de conservació prioritària per la Unió Europea.

Els Espais que es poden visitar al Delta del Llobregat

El Delta. 145 hectàrees amb una gran diversitat de flora i fauna. S'hi accedeix pel marge dret del riu, a la part final. Els paisatges més significatius del Delta són aquí: Jonqueres, prats, canyissars, platges. O estanys com Cal Tet o Ca l'Arana.

El Remolar i la platja de Viladecans. Un espai emblemàtic i el més important per a la fauna avícola. Inclou la maresma de les Filipines, la riera de Sant Climent, la pineda de Cal Francès i s'hi concentren bernats pescaires, corbs marins, ànecs i martinets.

Pineda de Can Camins. Al costat de la platja del Prat, un espai de gran valor natural. Sorrals, dunes i un sorprenent bosc de pins pinyoners arran de mar.

Basses de Can Dimoni. Tres llacunes vora l'espai agrícola de Sant Boi, amb una superfície total de 31 hectàrees de gran biodiversitat.

Pineda de la Maiola i Estany de la Murtra. Entre Gavà i Viladecans, és l'hàbitat predilecte de corriols, blauets i martinets menuts. Vora la platja hi perviuen els característics boscos litorals sobre dunes.