La Generalitat implanta a les escoles catalanes l'ensenyança de la religió Islàmica aquest curs

Es preveu que s'imparteixi en el primer curs de Primària i Secundària

Taules i cadires en una classe buida d'una escola
Educació crea un pla pilot per a impartir Religió islàmica a les escoles | pixabay

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha creat un pla pilot per a impartir una assignatura de Religió islàmica en escoles públiques durant el curs 2020-2021. Es preveu que s'imparteixi «preferentment» en el primer curs de Primària i en el primer curs d'ESO.

Segons la resolució que s’ha publicat aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la implantació d'aquest pla pilot es durà a terme en centres de quatre serveis territorials: el Consorci d'Educació de Barcelona, Baix Llobregat, Girona i Tarragona.

Cada àrea educativa disposarà d'un docent per a atendre els centres de Primària i Secundària, en funció de les peticions d'assistència a la matèria que els pares o tutors hagin formalitzat en la matrícula.

La prova pilot preveu que s'imparteixi preferentment tant en el primer curs de Primària com en el d'ESO, però si el professorat que la dona té horari disponible, es podrà impartir en altres cursos, començant pels més baixos fins a esgotar l'horari lectiu.

L'organització de grups de la matèria ha de seguir els mateixos criteris que els usats per a Religió catòlica, i el número màxim ha de ser l'establert en la normativa vigent per a l'etapa corresponent, podent agrupar-se alumnes de diferents grups o de diferents nivells. Així mateix, la Generalitat ha assenyalat que el currículum de Religió islàmica està definit pel govern espanyol i que la programació s'insereix en el desplegament de les competències associades a l'àmbit de valors socials i cívics i el de cultura i valors.

Educació ha subratllat que la matèria ha de reflectir «les llengües i les cultures de les famílies musulmanes a Catalunya», així com la realitat que engloba a musulmans i no musulmans, homes i dones de diferents procedències geogràfiques i culturals, per a transmetre a l'alumnat la perspectiva d'inclusió i educació en la diversitat.

Titulació igual o equivalent a la de qualsevol altra àrea

La Comissió Islàmica d'Espanya designarà al professorat de la matèria, que haurà de tenir una titulació acadèmica igual o equivalent a la d'un docent d'una altra àrea i capacitat lingüística ajustada a la normativa regulador. Serà la mateixa la Conselleria d'Educació qui haurà de contractar aquest docent designat.

El professorat contractat queda sotmès al règim disciplinari que s'aplica al personal docent dels centres dependents de la Generalitat. Per tant a més de poder participar en activitats de formació i programes convocats per Educació, també formarà part del claustre de professors i haurà de disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

En una conferència el passat mes de desembre, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va avançar que s'estava estudiant un pla pilot amb la comunitat islàmica, i va reivindicar «replantejar» l'ensenyament confessional de la religió a l'escola per una assignatura de cultura i fet religiós i moral.


Comentaris
ricard sanz cardiel
I als païssos islamics tambe implantaran clases de cristianisme....?????amb els nostres calers gastemlos en els nostres costums i creencies....

envia el comentari