Foto d'una persona precintant un paquet

El govern espanyol alerta: els autònoms que poden pagar 80 € al mes durant dos anys

Milers de treballadors podran estalviar fins a 900 euros en dos anys amb el nou sistema

L'1 de gener del 2023 va entrar en vigor el nou sistema del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). És una nova llista de quotes adaptades als rendiments de cada treballador. El sistema conté 15 trams que van des dels 230 fins als 500 euros al mes.

Així, per exemple, els treballadors per compte propi que ingressin menys del Salari Mínim Interprofessional es poden acollir a la quota mínima (230 euros al mes). Les quantitats van pujant a mesura que pugen els rangs, en funció dels ingressos. El rang màxim és per als rendiments superiors als 6.000 euros.

Però hi ha un grup d'autònoms que no entren en cap d'aquests rangs, almenys durant els primers 12 mesos. Es tracta dels treballadors que s'acaben de donar d'alta al règim d'autònoms. Aquests es poden acollir a la Tarifa Plana i pagar només 80 euros al mes durant un any.

Tarifa reduïda dels autònoms: qui es pot acollir

Poden acollir-se a la Tarifa Plana els autònoms que «no hagin estat donats d'alta els dos anys immediatament anteriors a la nova alta en el règim d'autònoms». Així ho explica la Seguretat Social. Això inclou un nou autònom, o un que hagi estat de baixa del règim dos anys.

Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.
Aquest és el nou sistema de les quotes d'autònoms | Getty Images

També se'n poden beneficiar els que ja van gaudir anteriorment de la Tarifa Plana, sempre que hagin passat tres anys. Les persones que compleixin aquests requisits poden demanar la tarifa reduïda de 80 euros mensuals. S'aplica durant 12 mesos a partir de l'inici de l'activitat.

Passat un any, els autònoms poden gaudir de 12 mesos més de Tarifa Plana sempre que compleixin amb un requisit. Els treballadors per compte propi amb rendiments inferiors al Salari Mínim Interprofessional es poden beneficiar de la tarifa reduïda durant 24 mesos. Després passaran al tram més baix (230 euros/mes).

Els autònoms que estalvien fins a 900 euros en dos anys

Anteriorment, la tarifa reduïda per a nous autònoms era progressiva. Durant el primer any d'activitat, els treballadors per compte propi aportaven el 20% de la quota (69 euros al mes per la base mínima). Els sis mesos següents pujava al 50% (146 euros/mes) i els sis restants el 70% (205 euros/mes).

La nova quota reduïda manté una quantitat fixa de 80 euros al mes durant un any per a tots els autònoms, i dos per als que no superin l'SMI. Aquests darrers estalvien més de 900 euros en dos anys respecte a l'antic sistema. Un cop passat el període, tots han de cotitzar per trams.

A partir de 1.200 euros al mes i fins a 1.700, cal cotitzar pel segon tram, de 294 euros al mes. Els trams van pujant en funció de la quantitat fins al rang més alt. A més, les quantitats aniran pujant cada any fins al 2025, quan es revisaran els trams amb efectes al 2032.

Com sol·licitar la Tarifa plana dels autònoms

La Seguretat Social aclareix que la tarifa reduïda s'ha de sol·licitar en el moment de l'alta com a autònom. Els que tinguin dret a un any complementari, hauran de renovar la sol·licitud després de 12 mesos. Si els beneficiaris no renoven abans dels 12 mesos, perdran la Tarifa Plana.

Imatge d'una oficina d'Hisenda
La Seguretat Social explica el nou sistema d'autònoms | Europa Press

Els emprenedors que tinguin deutes amb la Tresoreria o que incorrin en diversos impagaments de la quota també poden perdre la Tarifa Plana. Els que causin baixa per malaltia, en canvi, no perdran el dret a aquesta quota reduïda, però es manté la durada inicial, sense que la baixa comporti una extensió.

Els que estiguin pagant la Tarifa Plana poden contractar treballadors per compte d'altri, sense que això suposi la pèrdua d'aquest dret. Els que van iniciar la seva activitat el 2022 es poden continuar beneficiant de la tarifa reduïda. El nou sistema no afecta els autònoms que van sol·licitar l'ajuda abans del gener del 2023.

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp