Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Fotomuntatge de Pedro Sánchez i diners.

El nou ajut de 200 euros del Govern espanyol: Qui pot demanar-lo, com i quan fer-ho

Dissabte es va aprovar, entre d'altres, aquesta nova ajuda a Espanya

Aquest darrer dissabte, el Govern va aprovar un nou decret del pla anticrisi que ha estat dissenyat per intentar pal·liar la mala situació econòmica que es viu actualment a Espanya.

Es tracta d'un decret que allarga fins a finals d'any les mesures que ja s'havien pres i que n'afegeix algunes més. Per exemple, s'ha assegurat que el preu dels abonaments de transports es reduirà a la meitat així com s'ha aprovat que l'IVA de la llum baixarà del 10% al 5%.

Ajuda de 200 euros a persones amb rendes baixes

Una altra de les mesures que ha pres el Govern és la concessió d'un ajut de 200 euros per a les persones més desafavorides econòmicament. Segons l'Estat, aquesta és una «línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni».

Imatge d'un bitllet de 100 euros guardant-se dins d'una butxaca
D'aquesta nova ajuda se'n podran beneficiar aquelles persones amb les rendes més baixes | CatalunyaDiari

En total, en podran ser uns 2,7 milions de persones els beneficiats. I és que, segons les dades del Govern, serà una partida per a la qual es destini un total de 540 milions d'euros. Això serà finançat mitjançant un crèdit extraordinari al pressupost.

Però, en què consisteix realment aquesta ajuda? Doncs, es tracta d'un desemborsament únic de 200 euros per a cada persona física que compleixi els requisits. És a dir, les persones que se'n puguin beneficiar cobraran en una sola vegada aquests 200 euros.

Requisits per sol·licitar l'ajut

Com hem esmentat, és un ajut que podran sol·licitar aquelles persones amb rendes més baixes. I els requisits a complir per poder demanar-la són els següents:

  1. Ser treballador, sigui per compte propi o aliè, donat d'alta a la Seguretat Social o mutualitat o bé ser una persona aturada inscrita a l'oficina d'ocupació.
  2. Tenir residència legal i efectiva a Espanya ara mateix i des de fa un any.
  3. No estar cobrant ajuts com ara l'ingrés mínim vital, pensions de la Seguretat Social o del Règim de Classes Passives o anàlogues.
  4. No haver comptat amb ingressos superiors a 14.000 euros anuals l'any 2021. En aquest punt es comptaran els ingressos, no només del sol·licitant, sinó de totes aquelles persones que residissin, a 1 de gener de 2022, al seu mateix domicili, és a dir, de la unitat de convivència.
  5. Tenir un patrimoni inferior a 43.196,4 euros anuals. En aquest punt també es comptaran els ingressos, no només del sol·licitant, sinó de totes aquelles persones que residissin, a 1 de gener de 2022, al mateix domicili, és a dir, de la unitat de convivència.

Cal tenir en compte que es considera unitat de convivència aquelles persones que visquin al mateix domicili i estiguin «units entre si per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d'antelació o per parentiu, fins al tercer grau, inclosos els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com altres persones amb què qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent».

Com i quan es pot demanar?

Ja s'ha especificat que, en cas de complir els requisits, aquest nou ajut es podrà sol·licitar abans del 30 de setembre via electrònica. Es podrà fer mitjançant la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària emplenant i enviant un formulari específic per a la sol·licitud. Al mateix document s'haurà d'incloure el compte bancari on es vol que es faci l'ingrés.

Façana d'una oficina de l'Agència Tributària
L'Agència Tributària s'encarregarà de tot el procés | El Norte de Castilla

Cal tenir en compte que, sol·licitar l'ajut no implica la seva concessió. De fet, des del Govern ja han advertit que si el sol·licitant no rep els diners en un termini màxim de tres mesos, caldrà entendre que l'ajut ha estat desestimat.