Diverses mascaretes esteses

El govern prohibirà una de les mascaretes que es consideraven més segures

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social regula l'ús de la mascareta

És un dels molts debats que hi ha hagut al llarg de la pandèmia: totes les màscares ens protegeixen de no contagiar-nos o hi ha algunes que no serveixen? Durant els primers mesos, des de Sanitat fins i tot no es veia necessari l'ús de mascaretes si consideràvem que no teníem el virus o érem persones de risc. Però com han anat fent amb altres casos, han anat canviant el criteri i finalment es va decretar el seu ús obligatori per a majors de sis anys, tant en exteriors com en interiors.

Són molts els tipus de mascaretes que ens hem trobat en el mercat i no sempre hem sabut amb seguretat si aquestes ens protegeixen o no. Ara, el Ministeri de Consum ha confirmat que té previst prohibir un tipus de mascareta que, al principi, es consideraven de les més segures: les mascaretes higièniques amb vàlvula d'exhalació o antiretorn.

Quedaran prohibides aquelles mascaretes que permetin que l'aire exhalat surti fora, ja que incompliria l'ús lògic de les mascaretes, que és minimitzar l'intercanvi de partícules de l'aire exhalat o la projecció de gotes respiratòries. Aquesta prohibició es recull en un esborrany d'una ordre que podria ser publicada en els pròxims dies. En elles es recorda que aquestes gotes respiratòries, que són un focus important de contagi, es produeixen quan una persona respira, parla, tus o esternuda.

El ministeri hauria sotmès ja aquest esborrany a informació pública i, per tant, agilitza el seu tràmit reduint-lo a set dies per raons d'urgència. El text també recull que perquè es puguin seguir venent aquest tipus de mascaretes per a un altre tipus d'usos «haurà d'aclarir-se en l'etiqueta de forma destacada».

Noves especificacions per a les mascaretes higièniques

L'ordre que prepara el Ministeri de Consum no només vol regular la venda concreta d'aquest tipus de mascaretes, sinó que inclou tot un seguit de requisits necessaris perquè una mascareta higiènica estigui al mercat. Una d'elles és que s'han de considerar segures, és a dir que el seu material no impedeixi o doni problemes per respirar. A més no han de permetre inhalar substàncies que puguin ser perilloses i amb el contacte amb la pell no han de causar molèsties, al·lèrgies o altres efectes adversos per a la salut.

També queda prohibit que tinguin elements tallants o punxants, com poden ser les grapes. Si en la seva fabricació s'usen substàncies o barreges químiques, s'haurà de garantir la seva seguretat en factors com la possible inhalació, la població de destinació o el temps d'exposició.

L'esborrany també fa esment a les mascaretes per als infants. Es demana que es tingui en compte la normativa de seguretat, especialment pel que fa als cordons i cordes ajustables. Demanen que es puguin subjectar sense haver de fer nusos.

S'especifica que tota mascareta higiènica ha d'ajustar-se perfectament a la boca i al nas. Han de garantir que el sistema de subjecció sigui prou resistent per no trencar-se. Es demana que s'informi en l'envàs que estaran protegides contra qualsevol contaminació.

Finalment, s'introdueixen dues característiques concretes per a aquelles mascaretes transparents fabricades per poder llegir els llavis. D'una banda, els materials han de ser prou transparents perquè siguin realment efectives. De l'altra, si aquests materials impedeixen el pas de l'aire inhalat o exhalat, s'haurà d'inspeccionar que permeten respirar o que no suposen un altre risc prolongat.