La façana de l'Agència Tributària i el cercle, diversos bitllets

Hisenda avisa de les transferències de diners que multa fins a 2.500 euros

L'Agència Tributària, en col·laboració amb cada entitat bancària, vigila els moviments d'aquelles persones que poden estar cometent blanqueig de diners i evasió d'impostos

Cada cop són més restrictives les mesures imposades pels organismes estatals per tal de prevenir i combatre el frau fiscal. Per complir aquests objectius, Hisenda inspecciona els moviments bancaris dels ciutadans que poguessin infringir la llei.

El ciutadà haurà d'informar de transferències de més de 10.000 euros a la declaració de la Renda, mitjançant el model S1. Es detallarà qui fa la transferència, qui n'és el receptor i quin és l'origen dels diners. Si es presenta amb alguna errada o de forma incompleta, la multa del departament serà de 150 euros.

Els requisits són diferents si la transferència es fa de manera en línia, ja que el límit es fixa en 6.000 euros. Tot i això també és motiu de declaració.

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, té com a objectiu prevenir el blanqueig de capitals i evasió d'impostos. Per això, Hisenda disposa d'una relació estreta amb els bancs perquè donin informació sobre els comptes. També els bancs són els encarregats d'emetre aquestes informacions a l'organisme en cas que es detectin operacions il·lícites.

Moltes vegades, Hisenda es posa en contacte amb aquestes persones per arribar a un acord abans d'emetre sanció. En aquests casos, si el contribuent ho declara, la multa és inferior, encara que sigui fora de termini.

Un moviment de 10.000 euros no declarat suposaria una multa de 2.500 euros. Superar els límits té multes del 2% al 25% de l'import no declarat.

Amb quants diners puc sortir d'Espanya?

Per sortir o entrar del país Hisenda no en fixa una quantitat, però recomana emetre una "declaració de moviments de Mitjans de Pagament". El ciutadà està obligat a informar prèviament quan la quantitat sigui igual o més gran que els 10.000 euros.

Tot i que és cert que des de la pandèmia l'ús dels diners en efectiu s'ha reduït considerablement. Des d'algunes associacions del consumidor recomanen "no portar gaires diners a sobre".

"La sanció mínima és de 600 euros i l'import màxim podrà pujar fins al 50% del valor dels mitjans de pagament", segons indica el departament.