Façana d'una oficina de l'Agència Tributària

Hisenda es pot quedar amb els diners del teu compte si fa temps que no l'utilitzes

Si fa temps que no fas servir un compte bancari, els diners que hi havia podrien ser ja propietat de l'Estat

Si tens un compte bancari inactiu, has d'anar amb ull perquè Hisenda podria treure't els diners que hi tens. De vegades per badada, altres per oblit o simplement per mandra no tanquem els comptes del banc amb què ja no operem.

Generalment, no s'hi solen acumular gaires diners, ja que solen ser comptes que obren els pares als fills quan són petits o que es van crear per a l'ingrés d'alguna beca i que després mai no s'acaben tancant.

Actualment, les entitats bancàries consideren que un compte ha estat abandonat quan transcorren vint anys sense que el titular faci algun moviment o operació. Quan aquest temps ha passat, el client de l'entitat bancària es pot trobar amb el vostre compte inactiu, però això no és tot perquè els diners que hi ha dins del compte bancari passen a ser propietat de l'Estat.

Hisenda actua seguint la llei

«Corresponen a l'Administració General de l'Estat els valors, diners i altres béns mobles dipositats a la Caixa General de Dipòsits i en entitats de crèdit, societats o agències de valors o qualssevol altres entitats financeres, així com els saldos de comptes corrents, llibretes d'estalvi o altres instruments similars oberts en aquests establiments, respecte dels quals no s'hagi practicat cap gestió pels interessats que impliqui l'exercici del seu dret de propietat en el termini de 20 anys», estableix l'article 18 de la Llei 33/2003 del Patrimoni de l'Estat.

Imatge d'una persona pagant mitjançant targeta
Els diners dels comptes inactius durant 20 anys passa a ser prioritat de l'Estat | EUROPA PRESS

Aquesta situació sol passar quan el titular del compte ha tingut un accident greu o ha mort i els familiars no sabien de l'existència del compte.

No és poca la recaptació de l'Estat

Tot i que sembla un fet poc comú, la realitat és que un gran nombre de comptes bancaris queden en l'oblit a Espanya cada any. De fet, no és moc de gall d'indi el que Tresor recapta amb els comptes fantasma. Arran de la inactivitat de comptes bancaris, l'Estat va arribar a recaptar fins a més de 12,57 milions d'euros el 2019, segons dades del Ministeri d'Hisenda.

Façana de l'Agència Tributària
Hisenda va recaptar més de 2 milions d'euros el 2019 arran d'aquests comptes bancaris | Catalunya Diari

A més, hi ha la possibilitat que aquest número es dispari davant el gran augment de persones grans mortes el 2020 a causa de la pandèmia.

Tot i que primer, l'entitat bancària ha d'avisar... o no

Tot i això, l'Estat tampoc ho té tan fàcil. I és que abans que Hisenda es pugui quedar amb els diners d'aquests comptes abandonats, el banc ha de comprovar que no s'hagi fet cap operació en els darrers 20 anys i notificar-ho al client.

S'ha de «notificar al titular, almenys tres mesos abans del transcurs del termini assenyalat de 20 anys, mitjançant correu certificat o mitjà anàleg a l'adreça que tingui el banc, que no hi ha realitzat cap gestió al costat del termini restant per considerar-la abandonada», apunta el Banc d'Espanya.

Tot i que cal destacar que no sempre és així. És a dir, l'entitat financera està obligada a avisar el client, però no ho farà si el saldo del compte corrent supera el cost de l'enviament de l'avís. Si és així, no s'enviarà cap notificació.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que la carta s'enviarà sempre a la darrera adreça domiciliària coneguda per l'entitat, per la qual cosa, si l'usuari s'ha mudat i no ho ha notificat a l'entitat, corre el risc de no rebre mai la correspondència.

Si el titular no respon a l'avís, es publicaria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) un anunci amb un termini en què l'usuari del compte o els seus hereus podran reclamar el saldo o la titularitat. Transcorregut aquest termini, si no s'ha rebut una resposta, els diners passaran a ser propietat de l'Estat.