Un treballador a Messer

Mesures, tecnologies, protocols i inversió: La Indústria Química, reconeguda per la seva aposta en seguretat

Les grans instal·lacions de la indústria química estan regulades per la normativa més estricta

En el sector químic, gairebé la meitat dels col·laboradors que accedeixen cada dia a les instal·lacions industrials formen part d'empreses de serveis.

Per aquest motiu, és imprescindible la coordinació i l'establiment d'estàndards conjunts en diferents àmbits. En especial el de la seguretat, una prioritat innegociable de la Indústria Química.

És per això que, des de l'any 2007, l'AEQT i l'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) van posar en marxa el Sistema de Certificació en Seguretat.


 


 

És un procés d'auditoria que avalua, amb una puntuació d'1 a 5 estrelles.

L'objectiu és definir si una empresa de serveis compleix els requisits i estàndards de seguretat  necessaris per poder formar part de l'AEQT.

Aquesta avaluació és aplicable a totes aquelles empreses de serveis que hagin d'operar en les instal·lacions de les companyies del sector petroquímic.

El sistema s'ha revelat com un model d'èxit que ha aportat resultats ben visibles. Per una banda en l'evolució de les xifres d'accidentalitat en les empreses químiques, i en particular les corresponents a personal d'empreses de serveis.

Les certificacions en seguretat van ser la primera fase d'un projecte multigeneracional. Des del 2018, es tracta d'un sistema similar de certificació en qualitat.

Es basa, per tant, en avaluar i acreditar la tasca, en termes qualitatius, que desenvolupen les empreses que donen servei a les companyies associades a l'AEQT.

Finalment, la culminació del projecte serà l'entrada en funcionament d'un sistema de  certificació en productivitat, en fase de desenvolupament.

Formació en factor humà

Un dels projectes conjunts del sector químic de  Tarragona més ambiciosos en aquesta àrea de la seguretat és el de formació en factor humà

Una iniciativa completament pionera que possiblement només tindrà precedents comparables en la indústria nuclear.


 

El projecte pretén reencaminar el comportament de les persones mitjançant tècniques de prevenció  de l'error humà. Consisteix a observar la conducta de l'individu i l'anàlisi posterior de les errades comeses, les raons per les quals s'ha produït i les formes en les quals s'hauria pogut prevenir o evitar.