Pla mitjà de dues estudiants just abans de començar el primer examen de selectivitat al Campus Catalunya de la URV

Tret de sortida a la selectivitat marcat per la polèmica decisió del TSJC

El tribunal va dictaminar dilluns que l’alumnat haurà de poder triar «de manera individual» la llengua dels exàmens | Quaranta mil estudiants participen en unes proves condicionades per la pandèmia

Aquest dimarts els estudiants catalans comencen les Proves d’Accés a la Universitat. Per tots ells, la majoria matriculats al Batxillerat, els dos darrers cursos han estat marcats per l’adaptació necessària a la pandèmia de la Covid-19. Però superada l’etapa postobligatòria, barrejada de presencialitat i virtualitat, seran 39.775 els estudiants que faran les diverses proves fins a aquest divendres 11 de juny.

De fet, enguany és novetat la pròrroga de les proves de tres a quatre dies. Ha estat necessari adaptar la distribució de les franges horàries dels exàmens per tal d’evitar aglomeracions. Diverses universitats públiques, dues de privades i instituts d’una seixantena de municipis seran les seus de les proves, en què participen 225 tribunals.

El TSJC dictamina a correcuita que els exàmens s’ofereixin en català, castellà i aranès

Però la notícia inesperada que ha esvalotat l’ambient ha estat la publicació d’unes mesures cautelars urgents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tan sols vint-i-quatre hores abans de l’inici de les proves, el TSJC dictaminava, arran d’un recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe, que l’alumnat haurà de poder triar «de manera individual» la llengua dels exàmens. 

La resolució del tribunal assenyalava que «l’elecció de la llengua dels enunciats d’examen no pot venir determinada per l’administració». Així, els estudiants podran escollir entre les tres llengües oficials: el català, el castellà i l’aranès. L’any passat, el català va ser la llengua majoritària a les proves, utilitzada pel 95% dels examinands.

L'entitat promotora del canvi normatiu considerava que no es respectava el dret d'elecció de l'alumne, ja que les instruccions de les PAU contemplen que els enunciats s'entreguen en català i admeten canvis si l’estudiant els demana. 

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va respondre que no s'alteraria el «desenvolupament habitual» de les PAU i que ja estava garantit que es poguessin fer en català, castellà i aranès. A més, va denunciar la «voluntat» dels tribunals d'inferir en les proves.

La xifra de matriculats és lleugerament inferior als 39.914 de l'any passat

D’altra banda, es mantenen les mateixes mesures que ja es van aplicar en l'organització de l'any passat per la covid-19. Les entrades es faran esglaonades, s’haurà de dur obligatòriament la mascareta i mantenir la distància entre persones, reduïda de 2,5 a 1,5 metres. En l'àmbit acadèmic, es manté la major optativitat a l'hora de triar les respostes a contestar.

Del total dels 39.775 matriculats, 139 menys que l’any passat, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs el batxillerat. D'altra banda, n’hi ha 4.130 que provenen del Batxillerat de cursos anteriors. A més, hi ha 3.824 estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Fase general i fase específica

Els estudiants s'han d'examinar d'una fase general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i d'una específica, voluntària i que serveix per pujar nota. La fase general la conformen Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història.

La cinquena prova s’escull d’entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. En concret, es pot escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Més de 45.000 persones mobilitzades

La convocatòria ordinària de la PAU d'enguany mobilitzarà més de 45.000 persones, entre professors i personal de suport, a banda dels estudiants. En els dos últims anys, el nombre d’aquests treballadors s'ha incrementat, de resultes de l’ampliació del nombre de seus on es constituiran els tribunals.

Els alumnes que obtinguin un cinc de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. 

En aquest càlcul, la nota de batxillerat val un 60% i la fase general un 40%, sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens. El resultat de la selectivitat es podrà consultar a partir del 25 de juny, també al Portal d'accés a la universitat.