Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb diversos cotxes circulant per la carretera i un cercle amb un radar de trànsit

Els marges d'error que la DGT està obligada a aplicar a les carreteres catalanes

Els marges d'error queden estipulats i recollits fins i tot dins les lleis europees

L'organisme que certifica que els radars de la DGT funcionin de manera correcta és el laboratori de cinemòmetres, que depèn del Centre Nacional de Metrologia. En aquest sentit, una de les preguntes més freqüents dels conductors és quins són els marges d'error.

En depèn el mesurament de tots els radars i aparells de precisió que la DGT destina al control de la velocitat a les carreteres espanyoles. Així ho dictamina l'Ordre ITC/3123/2012 del 26 de novembre.

Actualment, es tracta de l'única entitat habilitada per fer-ho a nivell nacional. Això fa que presti els seus serveis a diferents cossos de seguretat nacional que necessitin certificar el funcionament dels aparells de mesura. Els radars són els aparells principals.

La DGT, obligada a aplicar els marges d'error estipulats

Després de diverses sentències que provenen de tribunals d'Espanya, la Direcció General de Trànsit compta amb l'obligació d'aplicar els marges d'error estipulats. No obstant això, aquests marges d'error no són coneguts per tots els conductors. En aquest aspecte, el radar mai ha de saltar fins que el conductor superi la velocitat màxima permesa a la via, incloent-hi als números el marge d'error.

Muntatge d'una carretera espanyola amb una imatge d'un radar
La DGT ha de tenir en compte els marges d'error a l'hora de multar | Europa Press

Després, la multa no s'ha d'aplicar sobre la velocitat real que ha captat el cinemòmetre. Per part seva, des de la DGT s'han d'encarregar de descomptar aquest marge d'error estipulat de forma prèvia perquè la sanció sigui legal i tingui recorregut.

Això també queda recollit per les lleis europees

En aquest sentit, cal tenir en compte que no només el marge d'error no només queda recollit per la legislació nacional. Així mateix, també queda inclòs a la legislació europea.

Les lleis europees intenten homologar de forma cada cop més freqüent les normes de circulació de tota la Unió Europea. Per fer-ho, estableix que l'aplicació d'aquests marges d'error és obligatòria. De fet, així queda reflectit a la Directiva Comunitària 2015/413 del Parlament Europeu i del Consell, de l'11 de març.

La DGT ha recuperat la regla del 7

Després que la Direcció General de Trànsit hagi comptat amb diferents sentències en contra, ha tornat a simplificar els marges d'error. Per això, ha decidit recuperar la regla del 7, una vella coneguda de l'organisme. En aquest sentit, durant aquest estiu, si un conductor circula per sota dels 100 km/h, el radar no saltarà fins que superi en 7 km/h la velocitat màxima de la via.

Tot i això, cal destacar que, per sobre dels 100 km/h, el radar aplicarà la norma del 7%. És a dir, no saltarà fins que no se superi en un 7% la velocitat màxima permesa a la via en qüestió. En una carretera de velocitat màxima de 100, el radar no pot saltar fins a 107.

Aquesta és la velocitat real a què multen els radars

D'altra banda, aplicant aquesta regla, hi ha diferents mesuraments sobre els quals el radar ha de saltar. En una via la velocitat màxima de la qual és de 40 km/h, la multa apareix quan circulem a 47 km/h.

Un radar de tram de la DGT
Si la velocitat màxima és de 40 km/h, la multa arriba si vas a 47 km/h | Getty Images

En una de 50 km/h, el radar saltarà als 57 km/h. El mateix passa amb les de 90 km/h, en què el radar salta als 97 km/h. A les de 100 km/h, com hem dit, ho farà quan se circuli a 107 km/h.

Tot i això, a partir d'aquí, la cosa canvia. En una via la velocitat màxima de la qual és de 110 km/h, la multa apareixerà quan se circuli a 118 km/h. En una de 120 km/h, velocitat màxima d'autovies i autopistes, la sanció arriba quan es circuli a 129 km/h. Cal destacar, per altra banda, que, si el resultat que surt es tracta d'una xifra amb decimals, l'arredoniment sempre es farà cap amunt.