Una dona tossint amb una mascareta posada

Ho confirma el BOE: La mascareta serà obligatòria per a tothom des dels sis anys

Així, el govern pretén evitar els contagis massius

El govern espanyol  ha publicat al BOE  l'ordre sobre l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes, en què concreta que se n'haurà de portar a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic «sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres».

Només per persones majors de 6 anys

L'obligatorietat es fixa a partir dels  sis anys, tot i que se'n recomana l'ús entre els tres i els cinc. Queden fora d'aquesta obligatorietat les activitats en les quals, «per la pròpia naturalesa de les mateixes», resulti incompatible el seu ús, tot i que no concreta quines. L'ordre és vigent des de dijous i mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús. No n'hauran de dur tampoc aquelles persones per a les quals estigui contraindicat per motius de salut, de discapacitat  o dependència.