Ho confirma el BOE: La mascareta serà obligatòria per a tothom des dels sis anys

Així, el govern pretén evitar els contagis massius

Una persona amb mascareta esperant el Metro a Barcelona el 13 d'abril de 2020

El govern espanyol ha publicat al BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes, en què concreta que se n'haurà de portar a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic «sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres».

Només per persones majors de 6 anys

L'obligatorietat es fixa a partir dels sis anys, tot i que se'n recomana l'ús entre els tres i els cinc. Queden fora d'aquesta obligatorietat les activitats en les quals, «per la pròpia naturalesa de les mateixes», resulti incompatible el seu ús, tot i que no concreta quines. L'ordre és vigent des de dijous i mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús. No n'hauran de dur tampoc aquelles persones per a les quals estigui contraindicat per motius de salut, de discapacitat o dependència.


Comentaris

envia el comentari