Prestacions

El màxim nombre de vegades que pots deixar de segellar l'atur abans que te'l treguin

Si no compleix aquesta obligació, el perceptor de la prestació deixaria de cobrar l'ajuda

Quan una persona es dona d'alta al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) es compromet a complir una sèrie d'obligacions. Una és renovar de manera trimestral la demanda d'ocupació, coneguda com a cartilla de l'atur. Però si no s'ajusta a aquest requeriment té moltes possibilitats d'acabar perdent la prestació.

Aquesta gestió resulta molt senzilla, ja que es pot fer de forma presencial, per telèfon o a través del web. I només és una vegada al trimestre quan toca rendir comptes amb l'atur. Si no ho fes, s'exposarien a una important sanció.

Quan es tracti d'algú que no percebi cap mena de prestació, el problema serà bàsicament de caràcter administratiu. No us repercutirà de cap manera des del punt de vista econòmic. Però la situació canvia per complet si es troba percebent algun tipus de subsidi per part d'aquest organisme.

El SEPE té la possibilitat de retirar-vos l'ajuda de manera permanent en el cas que acumuli unes quantes infraccions. Però molts es pregunten si després d'una simple distracció o per la impossibilitat de segellar en data es poden quedar sense atur. Des del servei de feina aclareixen tot això.

Què passa per no segellar a temps?

L'obtenció d'una prestació per desocupació implica que el beneficiari romangui inscrit com a demandant i renovi la demanda en els terminis fixats. Com és lògic, amb aquest tipus d'organismes les badades es poden pagar molt cares.

Foto d'una persona davant una oficina de treball
El tràmit de segellat es fa una vegada cada tres mesos | GETTY IMAGES

En el cas que no se segelli l'atur a la data determinada «s'iniciarà un procediment sancionador per infracció lleu. Pot suposar-li la pèrdua d'un mes de prestació», especifica el SEPE. Si hi hagués una segona vegada en què no renovi la demanda la pèrdua de l'ajuda pujaria fins als tres mesos.

Per la seva banda, quan passi per tercer cop s'exposa a una pèrdua de sis mesos. Finalment acabaria perdent la prestació del tot quan hi hagués una quarta vegada sense complir les seves obligacions.

Aquest procediment sancionador s'aplica també sobre la resta d'infraccions lleus que estimin oportunes al servei d'ocupació. Entre elles està no presentar-se a les dependències de l'organisme quan hagin estat citats. Passarà el mateix si han estat cridats per les agències de col·locació que col·laboren amb l'atur.

A més, es considera com a infracció lleu no proporcionar al SEPE la informació necessària per rebre notificacions. També no compleix les exigències de compromís d'activitat.

Quan he de renovar la demanda de feina?

És molt fàcil que als aturats se'ls passi per alt renovar la demanda d'ocupació. Cal fer-ho de manera trimestral i és possible que per una distracció no compleixin aquesta obligació. En aquest cas, el millor és posar un recordatori a l'alarma del mòbil o deixar una nota a la porta del frigorífic.

El Govern pren mesures per millorar les condicions dels aturats
Es pot arribar a perdre per complet la prestació | Europa Press

Per saber quan cal anar a l'oficina de l'atur a fer aquest tràmit cal fixar-se a la targeta de l'atur. Se'l coneix també com a Document Acreditatiu de Renovació de la Demanda. Hi apareix recollida la data de renovació.

És possible que el dia que ens toqui segellar caigui de cap de setmana o de festiu. Si això passa, el dia de segellat es traslladarà al següent dia hàbil.

Fins fa uns anys exigien als aturats que anessin a fer aquesta gestió de manera presencial a les oficines del SEPE. Però ja es pot fer per internet, de manera segura ia qualsevol hora del dia. Només caldrà accedir al servei amb un usuari i contrasenya.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!