Fotografia d'una escultura dedicada a Sócrates

Les millors 70 frases que va pronunciar el cèlebre filòsof Sòcrates

Pensaments molt interessants que conviden a la reflexió

Es considera que Sòcrates és el pare de la filosofia occidental

Tot seguit, et presentem un recull de 70 frases de Sòcrates que contenen l’essència de la seva filosofia, que està centrada sobretot en les maneres dels humans d’adquirir coneixements i en la moral.

  • Article relacionat: Les millors 40 frases per fer una reflexió sobre la natura dels humans

Les frases més interessants del filòsof Sòcrates

Et presentem  un recull de frases de Sòcrates que et poden ajudar a descobrir per què les idees d’aquest pensador encara avui són influents.

1No val la pena viure una vida que no ha estat examinada

Per a Sòcrates, la filosofia constitueix un pilar fonamental de l’experiència vital, i aquesta frase ho demostra.

2A l’inici del coneixement hi trobem la sorpresa

El famós pensador creia que l’element motivador que fa que vulguem assolir nous coneixements és la fiblada que sentim quan ens adonem que hi ha alguna cosa del món real que no podem entendre.

3Un home honest sempre és un nen

Sòcrates creia que l’honestedat mantenia un gran vincle amb la manera que tenen els nens de fer preguntes sobre les coses que coneixen i d’estar sempre oberts a reconèixer que algunes coses que pensaven no són certes.

4L’únic coneixement de veritat és ser conscient que no saps res

Uns mots que ens mostren la humilitat que caracteritzava el filòsof, que duia a terme la seva tasca amb senzillesa i que pensava —de manera radical— que qualsevol aspecte del món real s’havia de qüestionar, sense cap excepció.

5Els amics han de ser com els diners: abans de necessitar-los, cal saber quin valor tenen

Aquesta és una de les frases més pragmàtiques sobre el tema de l’amistat que ens va deixar el geni de la filosofia.

6Les ànimes roïnes només poden conquerir-se a través de regals

Aquí, Sòcrates fa referència als impulsos oportunistes i interessats que, a voltes, regeixen determinats vincles personals.

7Allò que s’ha de valorar més no és la vida, sinó la bona vida

S’ha de fer una valoració qualitativa de la vida per aconseguir apreciar-la com cal, segons les paraules del savi filòsof.

8Tingues por de l’amor femení més que de l’odi masculí

Els primers filòsofs grecs van demostrar una misogínia que va esdevenir gairebé una constant, tot i que cal puntualitzar que això era quelcom ben estès en aquell context històric.

9Només existeix un bé: el coneixement. Només existeix un mal: la ignorància

Igual que més tard faria el seu deixeble Plató, Sòcrates considerava que el fet d’adquirir coneixement tenia una mena de vincle amb la moral.

10El grau suprem del saber és l’examen del motiu de les coses

Aquestes afirmacions mostraven les motivacions de Sòcrates per investigar sobre tots els grans temes que tenia ganes d’examinar.

 

11La mort podria resultar ser la benedicció més gran que existeix

La concepció més habitual que es té de la mort, fins i tot, es pot revisar a nivell filosòfic, tal com ens demostren aquestes paraules tan interessants de Sòcrates.

12La bellesa constitueix una tirania efímera

Les coses carregades de bellesa fan que sorgeixin passions i expectatives que poden conduir cap a la violència i l’opressió.

13Parla perquè et pugui conèixer

Cadascú té una manera de ser i de veure les coses que podem descobrir a través del diàleg, un context a través del qual dos individus teixeixen vincles i es poden fer preguntes.

14Resulta pitjor el fet de dur a terme una injustícia que de cometre-la, perquè la persona que la comet es converteix en injusta, però l’altra no

El filòsof grec pensava que la naturalesa de cadascú es regeix pels actes que perpetra i no per les coses que diu. Per aquest motiu, les accions que duem a terme ens transformen.

15El misteri més gran de tots és l’home

L’existència de l’ésser humà en si mateixa constituïa un enigma tan gran que alguns filòsofs de la talla de Sòcrates es feien tota mena de preguntes ambicioses al respecte.

16Qualsevol individu que defensi una opinió de debò sobre algun tema que no arriba a entendre és com un home cec que va pel bon camí

Establir una conclusió adequada no necessàriament implica un procés de raonament adequat.

17El ceptre no el porten ni els reis ni els governants, sinó aquells que saben manar

Amb això, el savi volia dir que els títols formals no necessàriament han de garantir el poder.

18Voldria que les persones ordinàries tinguessin la facultat il·limitada de fer el mal i, posteriorment, la facultat il·limitada de fer el bé

Com que la moral s’ha d’entrenar a través dels actes que es cometen, el fet de veure’s implicat en situacions que tenen un valor positiu o negatiu alt podria ser de gran ajuda a l’hora d’assentar diversos principis ètics que siguin sòlids.

19La moral fonamentada en valors emocionals relatius constitueix una pura il·lusió

El filòsof es va separar del relativisme dels sofistes, perquè pensava que la moral s’havia de basar en principis que racionalment estiguin ben fonamentats.

20El passat implica uns costums i codis

Les coses que aconseguim veure en retrospectiva es poden vincular amb els protocols i les convencions que fan que estiguin fixades en el context històric del qual havien format part.

21Déu és l’únic savi definitiu que hi ha

Aristòtil ens deixava aquesta frase sobre la manera que es té d’obtenir coneixements. Com que els humans sempre estan sotmesos a un espai i un temps limitats, només pot saber-ho absolutament tot algú que formi part del món diví.

22Si et vols trobar a tu mateix, pensa per tu mateix

Així, Sòcrates ens incita a reflexionar per tal de poder-nos formar un criteri propi.

 

23Deixeu que qui es disposi a moure el món primer es mogui a si mateix

Una recomanació per tal que no fem gaire cas dels individus que van proclamant que fomentaran canvis enormes però que, en canvi, insten els altres a començar aquesta empresa.

24No hem de deixar que al camí de l’amistat hi creixi l’herba

El filòsof creia fermament que les amistats s’havien de conrear activament per evitar que el vincle quedés malmès amb el pas del temps.

25Els homes desinhibits són incapaços de generar afecte, perquè són difícils de tractar i tanquen les portes a l’amistat

Segons l’opinió de Sòcrates, el fet de buscar el plaer immediat i de valorar tant les passions enormes fa que ens tornem distants i també individualistes.

26M’estimo més el coneixement que no pas la riquesa perquè, mentre el primer és quelcom perenne, la segona és una cosa caduca

El fet d’obtenir coneixements influeix en la personalitat de les persones.

27Els poetes no creen la seva poesia a partir de la saviesa, sinó que ho fan mitjançant una mena d’inspiració que es pot trobar en els vidents o profetes, perquè són capaços de dir moltes coses boniques sense saber quin és el seu significat

D’aquesta manera, Sòcrates es pronuncia sobre la necessitat de fomentar el coneixement per mitjà de la raó, sense que haguem d’obeir uns criteris estètics concrets.

28El luxe implica una pobresa artificial

Sòcrates considerava que l’ostentació ocultava una necessitat banal per tal d’aparentar coses, i això es tradueix en un buit de la persona que ostenta.

29La millor salsa de totes és la gana

Aquestes paraules es poden entendre com una reflexió pel que fa al paper de la superficialitat quan es tracta d’establir uns objectius: l’absència constitueix un motor que ens mou cap a l’acció d’una forma molt més directa que la dels additius.

30El coneixement que ens ve de l’interior és l’únic veritable

El filòsof pensava que la saviesa prové del fet d’examinar determinades veritats que, tot i que s’estudien com cal, resulten evidents i, per això, són independents de tot allò que coneixem sobre el nostre entorn. Es tracta d’una idea que va causar una gran influència en el seu deixeble Plató.

31Cada acció implica uns plaers i un preu

Qualsevol acció posseeix uns matisos que són positius i uns altres que són negatius, i la reflexió ens pot ajudar a saber quan resulten apropiades.

32No facis a les altres persones allò que et faria enfadar si t’ho fessin les altres persones

Aquestes paraules ens recorden en certa manera al sistema moral que va arribar a desenvolupar el filòsof Immanuel Kant uns quants segles després que morís Sòcrates.

33No sóc ciutadà d’Atenes o de Grècia, sinó que sóc ciutadà del món

La voluntat d’arribar a establir tant un mètode per obtenir el coneixement vàlid sempre com una moral a nivell universal, així com la seva negativa a acceptar el relativisme, feien que Sòcrates no tingués únicament una regió com a espai vital, sinó el món sencer.

 

34Si m’hagués dedicat a la política, m’hauria mort fa molt de temps

D’aquesta manera, Sòcrates fa una ridiculització de les lògiques a través de les quals opera la política, un sector que ell vinculava tant amb les aparences com amb els interessos ocults.

35Quan es perd el debat, el perdedor recorre a l’eina de la calúmnia

El fet de calumniar l’altre únicament farà que expressem la nostra frustració però no servirà per afeblir el nostre oponent.

36Voldria que el coneixement fos com la mena de coses que flueixen del recipient que és ple als que són buits

Una reflexió al voltant de les implicacions socials que té l’escassetat dels coneixements.

37Mantingues un bon ànim sobre la mort, i fes teva aquesta veritat: que res dolent li pot passar a un home bo, ni durant la seva vida ni després d’haver mort

Per a Sòcrates, el bé que es podia equiparar al coneixement era tan transcendental que el fet d’arribar-hi feia que les coses que es consideraven dolentes es dissipessin.

38Si diem que una cosa és natural, això vol dir que és aplicable a tot

El filòsof afirma que el principi de les coses naturals és que són vàlides en qualsevol context.

39Ser és fer

Aquesta idea ja l’hem pogut veure en altres frases cèlebres del savi pensador: per mitjà de la pràctica és com es pot aconseguir ser alguna cosa, i no a través de la prèdica.

40L’amor més calent és el que té el final més fred

Aquesta frase ens convida a pensar sobre les relacions sentimentals que estan molt dirigides per les passions.

41Els nens d’avui en dia són uns tirans: contradiuen els seus pares, engoleixen el seu menjar i es comporten com uns tirans davant dels seus mestres

Encara que aquestes paraules les va pronunciar el filòsof grec, actualment molta gent s’ha fet seva la frase.

42El camí més noble no consisteix a sotmetre els altres, sinó a perfeccionar-se a si mateix

L’objectiu, fins i tot en els casos en què hi ha un xoc d’idees diferents, és millorar a través de les discussions, i no tant guanyar-les.

43Abans que trobar-me fora d’harmonia amb mi mateix, preferiria que les multituds no estiguessin d’acord amb mi

Els valors de l’honor a la veritat i de l’honestedat per a Sòcrates eren essencials.

44La persona més rica és la que es contenta amb poca cosa

Per a Sòcrates, la humilitat constituïa una qualitat més en la qual les persones podien destacar o no, però que, independentment d’això, sempre era ben pràctic disposar-ne.

45Els desitjos més profunds sovint donen lloc als odis més letals

Una de les recomanacions més recurrents del filòsof grec era el fet de saber controlar els desitjos i les passions que ens mouen.

46El fet de començar bé no és poc, però alhora no és gaire

Els inicis es poden veure com progressos rellevants, però no disposen de gaire valor en si mateixos si no s’acompanyen d’altres accions.

47Sigues amable amb tothom, perquè tothom lliura alguna mena de batalla

Les reflexions del savi també entraven dins de la moral.

48No resulta vergonyós per a l’home que li passin les mateixes coses que els passen als animals irracionals?

Una mostra del valor que Sòcrates li conferia al fet de distingir els éssers irracionals dels racionals.

49El fet d’entendre’s a un mateix marca l’inici del coneixement

Per als filòsofs, és important primer de tot examinar les seves pròpies idees.

50El fet d’utilitzar malament el llenguatge fa que el mal entri dins de la nostra ànima

El fet de parlar amb propietat i de fer servir els mots encertats era indispensable per poder accedir a la veritat, segons el filòsof grec.

51Els poetes no són altra cosa que els intèrprets de Déu

De la mateixa manera que demostra una altra frase relacionada amb els poetes del mateix filòsof, veiem com Sòcrates pensava que als poetes no els calia trobar un accés directe a la veritat perquè ja en tenien un: Déu.

52Mira de fer que la faceta pública i la faceta privada dels homes siguin una faceta sola

D’aquesta manera, podem veure com el pensador grec s’estimava profundament l’honestedat.

53Val més canviar d’opinió que enrocar-se en una opinió equivocada

Aquesta reflexió ens demostra la necessitat que hi ha d’aconseguir allunyar-se de les falsedats.

54Sóc plenament conscient del fet que no sóc gens savi

Amb aquestes paraules també es vol fer referència a la humilitat que caracteritzava la tasca de filòsof que duia a terme Sòcrates.

55L’orgull engendra el tirà

El savi grec pensava que l’orgull provoca que s’acumulin les intencions i els desitjos de tal manera que hi ha una repercussió perjudicial per a la gent.

56A través dels teus draps puc veure la teva vanitat

Per mitjà d’aquestes paraules tan potents, el filòsof tracta el tema de la superficialitat.

57L’home ha de menjar per viure i no ha de viure per menjar.

D’aquesta manera, Sòcrates rebutjava els excessos que cometen algunes persones quan mengen i predicava la frugalitat.

58Les persones que són més difícils d’estimar són les que més ho necessiten

Unes paraules al voltant de l’amor i de la forma que té d’afectar unes determinades classes de personalitat.

59No hi ha res que s’aprengui tan bé com les coses que es descobreixen

Aquesta reflexió també aborda el procés d’aprenentatge dels humans.

60L’excel·lència és un hàbit

El pensador grec considerava que les persones són allò que fan.

61Qualsevol guerra sempre es produeix amb l’objectiu d’acumular riquesa

Quant a les guerres, la visió del filòsof era ben desapassionada.

62El fet d’entendre una pregunta implica tenir ja mitja resposta

Segons aquesta perspectiva, la veritat es pot deduir a través de les preguntes que ens hi transporten.

63El pas del temps t’arruga la pell, però la manca d’entusiasme t’arruga l’ànima

D’aquesta manera, s’estableix una distinció ben marcada entre el món de l’ànima i el món físic.

64La benedicció més gran de la humanitat pot venir acompanyada de la bogeria

Sòcrates tenia una forma ben peculiar de concebre les possibilitats que impliquen les maneres de pensar que no són convencionals.

65El fet de no posseir grans desitjos té alguna cosa divina

Amb aquestes paraules del filòsof tornem a veure l’ascetisme que caracteritzava la seva existència.

66No temeré ni evitaré mai una cosa que desconec

Així, el filòsof declarava que les coses que no som capaços d’entendre bé no poden fer-nos cap mena de por.

67Les mentides són les assassines més grans que existeixen, perquè maten les veritats

Una de les màximes de la vida de Sòcrates era la recerca de la veritat.

68L’enveja constitueix una úlcera per a l’ànima

D’aquesta forma tan particular, l’home feia una reflexió moral sobre l’enveja.

69Aquest univers no afavoreix les persones tímides

Així, Sòcrates volia reflexionar al voltant de la forma que té la societat grega de valorar la timidesa.

70M’autoanomeno guerrer pacífic, perquè les batalles lliurades tenen lloc al nostre interior

Es tracta d’una reflexió que vol destacar el cantó introspectiu de la tasca que duia a terme el filòsof.