Imatge d'arxiu del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb una mascareta

El Ministeri de Treball proposa mantenir la prohibició d'acomiadar fins al 31 de desembre

El Ministeri de Treball i Economia Social proposa prorrogar automàticament els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) fins al 31 de desembre d'aquest any i limitar els de força major a empreses d'una sèrie d'activitats econòmiques especialment afectades i a negocis que depenguin d'aquestes, al mateix temps que es mantindrà la prohibició d'acomiadar després dels ERTE fins a final d'any.

Així consta en l'esborrany presentat per Treball als agents socials en el marc de la negociació per estendre els ERTE més enllà del 30 de setembre, i on es recullen les propostes del Govern espanyol per a la pròrroga i les prestacions relatives als ERTE --paraigües sota el qual es troben uns 700.000 treballadors--.

En concret, estableix que romandrà vigent, fins al 31 de desembre de 2020, l'article 2 del reial decret-llei 9/2020, de 27 de març en el qual l'Executiu va fixar que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada, «no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament».

Veto als acomiadaments amb objectius

Com a conseqüència, van quedar vetats els acomiadaments objectius amb una indemnització de 20 dies per any treballat deguts al Covid-19, passant a considerar-se acomiadaments improcedents, la indemnització dels quals arriba als 33 dies per any, o nuls.

Al seu torn, l'esborrany de Treball també estén fins al 31 de desembre la interrupció del còmput dels contractes temporals, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals afectades pel Covid.

Al seu torn s'amplia el dret d'adaptació i/o reducció de la jornada per a la cura de menors, aparellat a reducció salarial, el conegut com a 'Pla Me Cuida'. Treball proposa ampliar els ERTE fins al 31 de desembre d'aquest any i que es considerin empresa especialment afectades per la pandèmia aquelles l'activitat de les quals es reculli en la norma --pendents de concretar-- així com aquelles el negoci de les quals depengui en la seva majoria d'empreses incloses en els mateixos o que formin part de la cadena de valor d'aquestes.

L'esborrany detalla que es consideraran empreses depenents o integrants de la cadena de valor --i per tant podran continuar amb un ERTE de força major-- aquelles la facturació de les quals, durant 2019, s'hagi generat almenys en un 50% en operacions realitzades de forma directa amb empreses incloses a la llista. El plantejament de Treball és un model de protecció «diferencial», no sectorial, que passa per mantenir els anomenats 'ERTE de rebrot' per a tots els sectors i empreses afectats per un rebrot, en paral·lel un increment de la protecció pels quals més temps portin en ERTE per la pandèmia, com aquells que portin més de sis mesos.