Mans subjectant un bastó amb una imatge destacada a la dreta d'un conjunt de bitllets i monedes

El motiu pel qual pots perdre la pensió de viduïtat a Catalunya

Aquesta pensió, que pot assolir els 3.175 euros, es pot suspendre en cas de complir una sèrie de requisits

La pensió de viduïtat és una ajuda vital per a moltes persones. La mort del cònjuge o la parella de fet no només comporta un gran dolor emocional.

També pot provocar greus problemes econòmics per a la persona que ha perdut el seu ser estimat. Aquest ajut es converteix en un salvavides important per als beneficiaris, que han de complir uns requisits per tenir-hi accés.

Tothom que vulgui optar a rebre aquest ajut ha de presentar una sol·licitud en qualsevol moment posterior a la mort. L'import màxim d'aquesta pensió pot arribar fins als 3.175 euros mensuals. Això no obstant, la Seguretat Social es pot emparar en una sèrie de motius per deixar de proporcionar aquest ingrés.

Per quins motius pots deixar de cobrar la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat es pot extingir en cas de contraure un nou matrimoni. També es pot donar en cas de registrar-se amb una altra persona com a parella de fet.

En aquest darrer cas, només es pot retirar si es compleixen dues condicions. Una és si es demostra una convivència de cinc anys com a mínim. L'altra, si s'ha registrat la parella amb dos anys d'antelació al registre de la comunitat autònoma o ajuntament pertinent.

Si el beneficiari mor o es descobreix que la persona causant de la pensió continua viva, també deixaria de cobrar-se. Així mateix, haver comés un delicte de lesions contra la persona morta extingeix la viduïtat. També declarar en sentència ferma ser el culpable de la mort de la persona esmentada és un altre motiu pel qual deixaria de percebre's aquesta ajuda.

Hi ha excepcions per continuar tenint aquesta pensió?

Tot i complir amb alguns dels motius per deixar de cobrar aquesta pensió, hi ha excepcions que permeten mantenir-la. Si el beneficiari supera els 61 anys, pot mantenir la pensió fins i tot en contraure matrimoni o formar una nova parella de fet.

Tot i això, la persona que obté la viduïtat pot continuar cobrant-la tenint menys de 61 anys amb uns requisits. Seria si també té una ajuda per incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o s'acredita una discapacitat igual o superior al 65%.

A més, la viduïtat ha de representar com a mínim el 75% dels ingressos anuals totals. Per acabar, els ingressos de la nova parella no poden superar l'import de dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

En tot cas, la pensió de viduïtat pot compensar les pèrdues econòmiques de moltes famílies i és de gran ajuda per a molts afectats.