Imatge d'arxiu de diversos elements de neteja en un habitatge

Multes de 6.000 euros segons la forma de pagar a la treballadora de la llar

Fins al 31 de març hi ha temps per actualitzar salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social

La campanya de sensibilització i inspecció per a les persones que tenen contractades a treballadores de la llar està en marxa i 45.000 persones ja han rebut la carta del Ministeri de Treball. En aquesta es recorda l'exigència de regularitzar la situació d'aquestes treballadores i actualitzar els seus sous i contribucions a la Seguretat Social d'acord amb el salari mínim interprofessional.

El Govern ha advertit que els ocupadors que no hagin regularitzat la situació abans del 31 de març s'enfrontaran a una multa d'entre 6.250 i 190.000 euros. Amb aquesta campanya, el Ministeri de Treball vol posar fi a la situació irregular de moltes d'aquestes treballadores en un sector especialment inclinat a l'economia submergida.

Les treballadores de la llar són un col·lectiu especialment vulnerable, amb gairebé el 90% de dones sotmeses a una precarietat laboral per la situació irregular dels seus contractes i els baixos salaris que reben, moltes vegades per sota del salari mínim que marca la llei.

La pandèmia ha agreujat la situació de moltes d'aquestes treballadores que es van trobar de sobte sense feina, sense dret a una prestació per desocupació, i moltes d'elles, tenint en compte que són estrangeres, sense permís de residència. El govern espanyol va crear el Sistema Especial de Treballadores de la Llar per oferir una protecció més gran a aquestes persones.

Segons les estadístiques, la taxa de pobresa entre aquestes treballadores és més del doble que la mitjana de la resta d'ocupats, mentre que en el sector els contractes a temps parcial quadrupliquen els de la resta de sectors. Un primer pas per corregir aquestes desigualtats va ser posada en marxa d'un subsidi per les treballadores de la llar que es van quedar sense feina durant la pandèmia i no poden accedir a una prestació.

950 euros a jornada completa

Ara, el govern espanyol fa un pas més i anuncia la posada en marxa d'un pla per investigar les denúncies presentades davant Inspecció de Treball i aconseguir que s'actualitzin els salaris i cotitzacions. També s'ha dut a terme una campanya d'informació, tant als ocupadors i treballadors, perquè coneguin els seus drets i deures. L'executiu dóna als treballadors un termini fins al 31 de març de 2021 per regularitzar els contractes de les seves treballadores. En cas contrari, s'enfronten a importants sancions.

Actualment, el salari mínim està fixat en 950 euros al mes en 14 pagues per una jornada completa, el que suposa 1.108,33 euros al mes i 7,43 euros l'hora. En el cas que una treballadora no tingui contracte, o el sou sigui inferior a aquesta quantitat, l'ocupador serà sancionat. Si es produeix un nou augment de l'SMI, el salari s'ha d'actualitzar de nou i s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Infracció greu o molt greu

El Reial Decret 5/2000 del 4 d'agost contempla infraccions greus i molt greus «establir condicions de treball inferiors a les establertes legalment per conveni col·lectiu» i «l'impagament i els retards reiterats en el pagament del salari degut. No formalitzar per escrit el contracte de treball, transgredir la normativa sobre modalitats contractuals i no incloure en el rebut de salaris les quantitats realment abonades al treballador són unes de les altres infraccions recollides en aquest decret, que s'aplicarà per castigar als ocupadors de treballadores de la llar que no actualitzin els contractes.

El decret estableix que les sancions molt greus aniran des dels 6.251 euros als 25.000 al seu grau mínim, fins a 100.005 en el seu grau mitjà, i fins als 187.515 en el seu grau màxim. Els ocupadors també han de pagar les quantitats pendents i ingressar totes les cotitzacions endarrerides si no volen enfrontar-se a una sanció extra.

Com realitzar els tràmits

Els ocupadors que hagin de regularitzar la situació de les seves treballadores han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el salari real actual des de l'1 de gener de 2021, que no pot ser inferior al salari mínim interprofessional. El salari real ha d'expressar-se en 12 pagues que inclouen les dues pagues extraordinàries.

Per comunicar-ho a la Tresoreria, el titular de la llar família pot fer-ho a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social si disposa de certificat digital o Cl@ve, o si ha comunicat el teu telèfon a la Seguretat Social per rebre un missatge de text. O bé pot fer-ho pel sistema RED, o enviar el formulari de forma presencial adjuntant una còpia del DNI i una còpia del model TA 2/S-0138.