Fotomuntatge de dues persones donant-se la mà, uns bitllets de 100 euros i una maqueta d'una casa

Els notaris resolen els dubtes: es pot acceptar només una part de l'herència?

Els successors tenen una alternativa per evitar perdre el capital davant una herència plena de deutes

A priori pot semblar una bona notícia rebre una herència, però no sempre és així, ja que aquesta pot estar sotmesa a qüestions que al principi no veiem. En el fons, i un cop analitzada la situació, ens adonem que no sempre és adequat acceptar una herència.

Quan sorgeix la possibilitat d'heretar una herència, sorgeix una pregunta que remou el pensament. La qüestió és bàsicament què es pot fer si aquesta herència té deutes o és tan baixa que el pagament d'impostos fa que no sigui rendible.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!

És possible evitar els deutes i acceptar només els béns? Aquesta és la principal qüestió i la resposta afirmativa de la qual animaria molts hereus. No obstant això, aquesta opció no està contemplada per la llei.

Aleshores, hi ha alguna alternativa?

Afirmatiu. Els hereus tenen l'opció d'acceptar l'herència a benefici d'inventari. Aquest és un concepte legal que permet a un hereu acceptar una herència, però limitant la seva responsabilitat pels deutes i les càrregues que puguin existir en el patrimoni del difunt.

Foto d'un home comptant bitllets de cinquanta euros.
Els hereus tenen l'opció d'acceptar l'herència a benefici d'inventari | Getty Images

Aquesta opció, totalment legal, està recollida a l'article 988 del Codi civil. Bàsicament, es tracta d'una forma de protecció per a l'hereu, ja que permet evitar que els deutes del difunt afectin el seu propi patrimoni.

Quan un hereu accepta una herència a benefici d'inventari, es compromet a fer un inventari detallat i complet de tots els béns, drets i deutes que formen part del patrimoni hereditari. Aquest inventari es presenta davant d'un jutge o notari, que supervisarà el procés.

Un cop realitzat l'inventari, l'hereu pot procedir a la partició i distribució dels béns heretats, però sempre tenint en compte els deutes i les càrregues que s'han identificat a l'inventari.

Si els deutes superen el valor dels béns hereditaris, l'hereu no està obligat a pagar la diferència amb el patrimoni propi. En aquest cas, els creditors només poden reclamar els béns hereditaris i no poden perseguir els béns personals de l'hereu.

Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.
Una herència pot ser una bona o mala notícia, en funció dels deutes que comporta | CatalunyaDiari

I si tampoc em convenç acceptar l'herència a benefici d'inventari?

En aquest cas, només queden dues opcions possibles: renunciar a l'herència un cop es comprova que els deutes són superiors als diners a ingressar o bé l'acceptació de forma pura i simple de l'herència.

Tot i això, és important recalcar que és s'ha comprovar l'existència de deutes i avals abans d'acceptar l'herència de forma pura i simple. Aquesta acceptació pot ser de dues maneres: expressa o tàctica.

1. Expressa

Passa quan l'hereu manifesta de manera clara i directa la voluntat d'acceptar l'herència. Pot ser mitjançant una declaració escrita, com ara una carta o un document legal, o verbalment davant d'un notari o tribunal competent.

L'acceptació expressa implica una manifestació explícita de la voluntat de l'hereu d'assumir els drets i les obligacions inherents a l'herència.

2. Tàctica

Passa quan l'hereu realitza actes que impliquen la voluntat d'acceptar l'herència, però sense fer una declaració expressa. Per exemple, si l'hereu paga deutes, posa a la venda béns hereditaris o en cobra crèdits s'entén que s'ha acceptat tàcitament l'herència.

És important destacar que l'herència a benefici d'inventari pot variar segons la legislació de cada país. Per tant, és recomanable consultar les lleis específiques del lloc corresponent per obtenir informació més precisa i actualitzada sobre aquest tema.