Imatge d'un senyal de trànsit que indica la ITV

Anuncien els nous terminis per a passar la ITV a Catalunya després del cop rebut

Comprova si la decisió t'afecta i quan serà la teva propera ITV

La situació de pandèmia i la declaració d'estat d'alarma va impedir que molts vehicles poguessin passar la ITV en el termini previst. En vista d'això, molts conductors van haver de retardar la inspecció unes quantes setmanes i, fins i tot, mesos. No obstant això, hi va haver una cosa que va provocar el malestar dels usuaris, i és que se'ls retallava tots aquests dies en la revisió següent.

Afortunadament, la justícia senteciava recentment a favor dels automobilistes. Al BOE es publicava un Reial Decret pel qual es restablien els terminis normals de la ITV. Sobretot pensant en tots aquells que es van veure afectats per les postures adoptades durant el confinament.

Aquesta mesura del Govern es produeix arran del recurs interposat davant del Tribunal Suprem per part d'automobilistes europeus associats. Aquest organisme entenia que la norma era injusta en obligar 6,5 milions de conductors a fer noves inspeccions anticipades.

ITV
La nova mesura retornarà els dies retallats de la inspecció anterior | JEFATURA DE TRÁFICO

Quins són els nous terminis per passar la ITV?

En alguns casos s'arribava a escurçar la validesa de la ITV fins a sis mesos. Això també suposava una important despesa per als afectats. Es veien obligats a desemborsar més de 300 milions d'euros per aquest motiu.

Aquesta mesura que va aprovar l'Executiu va ser gràcies a la decisió del Tribunal Suprem. Ha estat molt ben rebuda per part dels automobilistes, ja que els afectats recuperaran a la propera ITV els dies que se li van reduir en el termini anterior. Per tant, una vegada que superin la inspecció es consignarà a la fitxa tècnica el nou període de validesa. Se'ls sumaran els dies que van ser suprimits per passar amb retard la inspecció durant l'estat d'alarma.

El president d'Automobilistes Europeus Associats, Mario Arnaldo, es mostrava encantat amb l'èxit d'aquesta mesura. Gràcies al seu recurs, seran milions de conductors els que es puguin beneficiar d'aquesta decisió. Entén que «la norma aprovada pel Govern durant l'estat d'alarma no obeïa a cap raó de seguretat viària. Només i exclusivament a raons econòmiques d'empreses privades a què es volia afavorir». En tot això, els conductors eren els grans perjudicats.

Segons la seva opinió, la intenció de l'Executiu era garantir a les ITV «la recaptació que havien deixat de percebre durant el tancament de les estacions». Però ara queda per davant una altra batalla dura. Estan pendents que «Trànsit anul·li les multes afectades per la sentència del Tribunal Suprem». Havia declarat «nul·la la retallada de terminis per passar la ITV».

Imatge d'una autovia
Més de 6 milions de conductors es veuran beneficiats per la mesura | Europa Press

Cada quants anys han de passar la ITV els vehicles?

La ITV l'han de passar obligatòriament tots els vehicles que circulen per la carretera. Però segons el tipus de vehicle que es tracti hi haurà diferents periodicitats. Els únics que en queden exempts són els nous o els que hagin estat donats de baixa.

En el cas dels turismes, aquells que tinguin menys de 4 anys no hauran de passar la inspecció. A partir d'aquesta data fins al desè any l'han de passar cada 2 anys. Quan superin la dècada se'ls obligarà a realitzar-la anualment.

▶️ Vídeo del dia

Quan es tractin de vehicles lleugers, com ara camions i remolcs de fins a 3500 quilos, els dos primers anys quedaran exempts. Els que tinguin entre 2 i 6 anys serà cada 2 anys; de 6 a 10 anys, cada any; mentre que a partir dels 10, cada sis mesos.

Un altre vehicle molt utilitzat són els ciclomotors. Durant els 3 primers anys, no haurà de passar la inspecció. A partir d'aquesta data caldrà acudir a l'estació de la ITV cada 2 anys. Quan es tracti de motocicletes, les que presentin menys de 4 anys se'n lliuraran; amb més de 4 anys, hi ha l'obligació de fer la revisió cada 2 anys.