Una cambrera netejant una taula buida a la terrassa d'un local a Tortosa

Tancament de bars i confinaments: Les noves mesures de Sanitat contra el coronavirus

A l'espera del possible toc de queda, aquests són els criteris, els nivells d'alerta i les restriccions acordades amb les comunitats autònomes

El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat aquest dijous, 22 d'octubre, que en les zones de més incidència de casos de coronavirus es limiti fins a les 23.00 hores l'obertura de tots els establiments no essencials, com a bars i botigues, i que recomanin als seus habitants sortir de casa «només quan sigui necessari».

Així ho han plasmat en el document 'Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19', aprovat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), que han presidit els ministres de Sanitat, Salvador Illa, i de Política Territorial, Carolina Darias.

El document assenyala que els principals àmbits de transmissió dels casos es produeix la majoria en reunions de familiars i amics, amb el qual «es consideren eficaces» mesures com la limitació del nombre de persones en les reunions, sobretot en interiors.

També és eficaç relacionar-se «en bombolles socials estructurades en grups de convivència estable», o romandre en el domicili excepte l'estrictament necessari. Aconsella, a més, promoure totes aquelles activitats que es puguin realitzar a l'aire lliure, i promoure el tancament o la reducció d'aforaments dels establiments en els quals no es pugui garantir una adequada ventilació i un compliment de les mesures de prevenció i higiene.

En qualsevol cas, la decisió sobre quines mesures i quan aplicar-les serà de les comunitats, encara que han d'informar abans de la seva implantació al Ministeri.

Vuit indicadors de risc

La proposta de Sanitat estableix dos blocs amb vuit indicadors de valoració del risc, amb fins a cinc nivells: nova normalitat, baix, mitjà, alt i extrem. El primer bloc avalua el nivell de transmissió, que es calcularà en funció de sis dels indicadors:

 • La incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 i 7 dies
 • La mateixa incidència però referida a la població major de 65 anys
 • El percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques
 • El percentatge de casos amb traçabilitat

Mentrestant, el segon mesura la capacitat assistencial amb els altres dos marcadors:

 • L'ocupació de llits Covid
 • Ocupació de llits d'UCI amb Covid

A cadascun d'aquests escenaris se'ls assigna un dels cinc nivells de risc, sent el més baix el de la nova normalitat, amb incidències acumulades inferiors a 25 en 14 dies, i el més alt el risc extrem, en el qual se superen els 250 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es redueix a 125 en els majors de 65 anys.

Però, a més, en aquest nivell extrem s'hauria de donar una positivitat del 15 per cent i una traçabilitat del 30%, juntament amb un nivell d'ocupació hospitalària per coronavirus del 15 per cent dels llits i les UCIS al 25%.

Totes aquestes xifres es van reduint progressivament a mesura que la valoració del risc és menor, de manera que quan és alta, la incidència a 14 dies passa a ser d'entre 125 i 250; la positivitat d'entre el 10% i el 15%, la traçabilitat d'entre el 30% i el 50%, la pressió hospitalària d'entre 10% i 15% i la de les UCIS d'entre el 15% i el 25%.

En aquelles situacions en les quals s'hagin de valorar unitats territorials de menys de 10.000 habitants, es podran realitzar agrupacions en territoris com poden àrees de salut, gerències d'atenció integrada, comarques, etc., per a l'avaluació i presa de mesures conjuntes.

Per als territoris petits, especialment de menys de 5.000 habitants, a més d'aquests indicadors generals es tindran en compte altres criteris com el número, la tendència i la velocitat de canvi dels casos diagnosticats en els últims 7 i 14 dies, o la proporció de casos nous associats a brots.

Quatre nivells d'alerta

El resultat dels indicadors col·locarà al territori en un nivell de risc que es correspon amb quatre nivells d'alerta, cadascun dels quals té associat una sèrie de mesures.

 • Nivell 1: Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell baix, i la resta d'indicadors en nova normalitat.
 • Nivell 2: Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell mitjà, i la resta d'indicadors en un nivell inferior.
 • Nivell 3: Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell alt, i el de la resta d'indicadors en un nivell inferior.
 • Nivell 4: Almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell molt alt, i la resta d'indicadors en un nivell inferior.

Mesures i restriccions

Nivell 1

 • Relacionar-se en bombolles socials estructurades en grups de convivència estable i no fer reunions de més de 15 persones, així com restringir els viatges no essencials fora de la unitat territorial avaluada.
 • Els aforaments no haurien de superar el 75% (fins a un màxim de 50 persones) en espais tancats per a vetlles, enterraments i cerimònies fúnebres, i d'un altre tipus com a noces i batejos, sense limitacions a l'aire lliure. La mateixa capacitat de reserva, amb un màxim de fins a 10 persones per taula (15 si és en exteriors), per als interiors d'establiments de restauració i hostaleria, sales de bingo, casinos, salons recreatius i de jocs i locals específics d'apostes. Manté el tancament de les discoteques.

Nivell 2

 • Restringir els viatges no essencials fora de la unitat territorial avaluada.
 • Prohibició del consum en barra i la reducció del 50% de l'aforament en interiors de locals de restauració i hostaleria, el mateix que per a les zones interiors d'instal·lacions i centres esportius, encara que en aquests dos últims casos preveuen el seu tancament si no es pot garantir la seguretat i ventilació.
 • Reunions d'un màxim de deu persones i fomentar el teletreball són unes altres de les mesures incloses, així com la recomanació de romandre en el domicili.
 • Restriccions del 50% de l'aforament en enterraments i vetlles en espais tancats (màxim 30 persones), i no hi ha limitacions en espais oberts sempre que es pugui garantir la distància, les mateixes recomanacions que per a altres cerimònies com noces i batejos.
 • Per als llocs de culte, es redueix a la meitat l'aforament màxim i en espais tancats. «Oferir serveis telemàtics o per televisió», s'acorda.

Nivell 3

 • Limitar a un màxim de sis les congregacions de persones i la «valoració» de limitació d'horaris d'obertura al públic de fins a les 23.00 hores en els establiments en servei no essencial.
 • Respecte a l'interior de locals de restauració i hostaleria, l'autoritat sanitària valorarà el tancament, i en defecte d'això reduirà l'aforament al màxim possible; el mateix que indica per a establiments com a sales de bingo, casinos o locals d'apostes.
 • Però també recomana sortir del domicili «només quan sigui necessari», valorar la limitació d'entrades i sortides de l'àrea territorial excepte activitats essencials i acudir al treball de manera «excepcional» per a activitats o reunions precises.
 • Quant a les vetlles i enterraments, limitar l'aforament a un terç en llocs tancats (màxim deu persones) i 20 assistents com a màxim en espais oberts. Sobre altres cerimònies com a batejos o noces, aposta per ajornar-los si és possible, no obstant això, estableix limitacions d'assistència.

Si un territori és declarat en el nivell 4, a més de les restriccions del nivell 3, s'adoptaran «mesures excepcionals, després d'una avaluació específica de la situació, que podran incloure la limitació de la mobilitat de les persones, tancaments perimetrals o altres restriccions del moviment».