D’esquerra a dreta: Joaquim Llansó, vicepresident de Foment del Treball; Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona; i José Alberto Carbonell, director general.

El Port de Barcelona fixa com a objectius reduir les emissions i sumar més empleats

El nou Pla Estratègic estableix dos horitzons temporals: un fins al 2025 i un altre fins a l'any 2040

El Port de Barcelona situa la societat i les persones al centre del seu IV Pla Estratègic 2021-2025, posant com a primera missió la generació de benestar i prosperitat als ciutadans, refermant així l’aposta social i sostenible que ha estat realitzant aquesta infraestructura durant els darrers anys.

Per aconseguir-ho, el Pla Estratègic es concreta en un objectiu general, amb tres fites quantificables, tal com ha explicat la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, en la presentació d’avui. A l'àmbit de sostenibilitat econòmica es fixa l’objectiu de creixement del valor del comerç exterior que passa pel Port de Barcelona fins als 70.000 milions d’euros l’any 2025 (actualment és de 65.000 milions d’euros).

Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, l'objectiu és tenir el 50% dels molls de contenidors i ro-ro electrificats i disposar d’una xarxa provisional i connexions OPS consolidades o amb projectes d’electrificació en marxa. I quant a la sostenibilitat social, es vol incrementar el capital humà fins a les 40.000 persones treballant diàriariament o regularment al port.

Dos horitzons com a objectiu: l’any 2025 i l’any 2040

El nou Pla ha establert dos horitzons temporals: un fins al 2025 pel qual s’ha definit un conjunt d’objectius estratègics i operatius, específics i quantificables. I un horitzó a llarg termini, per l’any 2040, pel qual s’han marcat les grans línies d’actuació necessàries per a garantir un posicionament del Port de Barcelona consolidat i competitiu.

El camí marcat per aquest IV Pla Estratègic tindrà com a conseqüència «un port que haurà modernitzat les infraestructures; que haurà generat activitat econòmica i donat suport al teixit productiu; un port que mantindrà el creixement econòmic, que és imprescindible. El nostre Pla Estratègic, doncs, farà possible una societat més pròspera, un port més verd i un port més humà», ha assegurat la presidenta del Port de Barcelona durant la seva intervenció.

El IV Pla Estratègic, que dona continuïtat als diferents documents estratègics del Port de Barcelona publicats des de l’any 1997, és fruit d’un procés participatiu en el qual s’hi han involucrat 200 professionals de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels principals grups d’interès del Port. El nou Pla ha analitzat els possibles escenaris i tendències que es produiran en el futur i ha realitzat una proposta estratègica, definida per una missió -la raó de ser del Port- i una visió -la imatge de futur-.

Generar benestar i prosperitat a la societat

El document manté la missió definida en els anteriors plans estratègics, «contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant la prestació de serveis eficients», però per primer cop situa al capdavant dos elements substancials: la comunitat i la sostenibilitat. Així, la nova missió del Port de Barcelona és «Generar prosperitat a la nostra comunitat, incrementant la competitivitat dels nostres clients mitjançant la provisió eficient i sostenible de serveis logístics i de transport».

La sostenibilitat s’hi incorpora des dels seus tres vessants -mediambiental, econòmic i social- i connectant directament amb aquest darrer, defineix que l’objectiu últim del Port és la creació de benestar per a la comunitat que el conforma i l’acull mitjançant la realització de les funcions de port i hub logístic. En aquest punt, la presidenta del Port de Barcelona ha mostrat el seu convenciment de què «aquest Pla ens permet albirar un futur ple d’optimisme, tot i el moment de pandèmia que estem vivint».

Objectius Estratègics

Fruit d’aquesta missió i visió, el IV Pla Estratègic ha establert 12 Objectius Estratègics, que es desenvolupen en diferents objectius operatius -concrets i quantificables- i que es basen en els tres pilars de la sostenibilitat.

D’aquesta manera, el Port de Barcelona referma el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Aquests objectius s’orienten cap a l’impuls de la transició energètica (generació d’energies renovables, electrificació de molls, foment de combustibles més nets, etc.) que faciliti la descarbonització de l’activitat portuària i minimitzi el seu impacte en l’entorn i en les persones; l’increment de la competitivitat del Port mitjançant la diversificació del negoci portuari i la diferenciació de l’oferta de serveis, basant-se en la innovació, la digitalització i la capacitat d’adaptar-se als canvis, alhora que s’atrau nova activitat logística; i potenciar el capital humà, promovent la formació específica i de qualitat i facilitant la generació de focus de coneixement en sectors com el logístic i de l’economia blava.

El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha estat l’encarregat de presentar els 12 Objectius Estratègics i ha posat l’accent en la sostenibilitat social. «Al Port hi treballem 37.000 persones. Volem ser més. Per això ens hem de focalitzar per promoure la formació que les empreses necessiten i fomentar l’emprenedoria», tenint present «la necessària integració de les persones amb discapacitats i en risc d’exclusiu social» i detectant les «noves economies que poden generar nova ocupació i que ara estan en un procés inicial d’innovació», com l’economia blava.