Cases vora el mar a Cadaqués, a la Costa Brava

L'oportunitat que et dona el govern espanyol per comprar cases i cotxes barats

La Tresoreria de la Seguretat Social posa a subhasta els béns embargats per impagaments arran de la crisi del coronavirus

La pandèmia del coronavirus ha passat per sobre de l'economia espanyola i especialment alguns sectors com l'hostaleria, el comerç i el turisme. Els propietaris de negocis fa mesos que estan demanant ajudes urgents per reflotar les empreses que, arran de les restriccions i els confinaments, es troben amb l'aigua a coll.

Molts d'ells, de fet, no han pogut sobreviure i s'han declarat en fallida. Davant el tancament massiu d'empreses, el govern espanyol va accelerar al gener la reforma de la Llei Concursal per oferir una solució als empresaris i frenar la sagnia de fallides.

Els propietaris de negocis que han hagut de tancar per la crisi econòmica -o que s'han declarat insolvents- poden posar en venda el seu local o immoble en les subhastes de béns embargats. La llei permet a la Tresoreria de la Seguretat Social recuperar el deute pendent per problemes d'impagaments a través de l'embargament de béns.

El procés culmina amb aquestes subhastes que permeten recaptar la quantitat suficient per saldar el deute contret. El més interessant és que, a través d'elles, es dona sortida a béns que pots comprar a preu de saldo. La crisi ha obert així una finestra d'oportunitat per comprar pisos i cotxes a baix preu.

Com es pot fer?

Les subhastes públiques es publiquen a la pàgina de la Tresoreria de la Seguretat Social perquè els interessats puguin licitar per les propietats. Per fer-ho, has de seleccionar el tipus de bé que t'interessaria adquirir, entre els quals es troben finques rústiques o urbanes, vehicles, embarcacions i altres béns.

La pàgina et permet acotar l'espai geogràfic de les subhastes, dividit per comunitats autònomes o a tot l'estat. Quan selecciones la localitat pots veure els diferents béns disponibles, amb informació sobre la raó, les característiques, el preu de sortida i les càrregues associades, el nombre de lots i la data de la subhasta.

Quan selecciones el bé que t'interessa, et surt una descripció detallada i, si n'hi ha, fotografies. També es detalla el lloc de la subhasta, un punt crucial perquè indica on ha d'anar el comprador per licitar pel bé. Així, a través del web, pots veure els béns, decidir què t'interessa, veure les seves característiques i saber quan i on pots anar per licitar en la subhasta.

Al web de la Tresoreria trobaràs totes les ofertes, entre les quals es troben vehicles, finques, embarcacions, maquinària, mobiliari d'oficina, material ofimàtic i altres classes de béns o immobles. Una altra opció que té la Seguretat Social per donar sortida a aquests productes és a través d'operacions de compravenda d'immobles del patrimoni.

Qui pot accedir a aquestes subhastes?

L'oportunitat que ofereixen aquestes subhastes per adquirir béns a baix preu està oberta a qualsevol persona. Poden accedir-hi de forma individual o mitjançant representants. Només n'estan exclosos el personal de la Unitat de Recaptació Executiva, taxadors, dipositaris dels béns i els funcionaris implicats en el procediment.

Els que ho vulguin fer s'han d'identificar amb el DNI, el passaport o un document acreditatiu vàlid. Si es fa a través d'un representant, també s'ha d'acreditar la seva identitat. Una vegada que s'opta a un dels béns, el possible comprador ha d'avançar el 25% del preu de sortida a través d'un xec certificat a nom de la Tresoreria. S'ha d'enviar en un sobre tancat en un termini de lliurament de 14 hores del dia anterior a la subhasta.

En el resguard justificatiu de la consignació ha de constar l'hora i el minut en què s'ha fet el lliurament, i el número d'ordre corresponent. La pàgina web de la Seguretat Social conté un apartat on resolen els dubtes per a qualsevol persona que vulgui aprofitar aquesta oportunitat de comprar béns i cotxes per subhasta.