Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
L'hemicicle del Parlament durant la sessió de control del Govern

Els diputats del Parlament prometen reduir «progressivament» les seves dietes

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat
L'hemicicle del Parlament durant la sessió de control del Govern
La cambra no ha aprovat instar el Govern a reduir un 14% dels sous | Cedida

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat aquest dijous un punt d'una moció de la CUP on es compromet a modificar el Reglament de la cambra durant el primer semestre del 2021 per reduir de manera «gradual i progressiva» les dietes i desplaçaments que perceben els diputats i regular-los en l'assignació fixa. En canvi, no s'ha aprovat un altre punt de la moció pels vots negatius de JxCat, ERC i el PSC i els afirmatius de C's, CatECP, PPC i CUP que instava el Govern a reduir en tres mesos un 14% les retribucions als membres del Govern i alts càrrecs amb una lògica «finalista» per revertir les «retallades» i conseqüències de la crisi de la covid-19. 

Per unanimitat s'emplaça el Govern a posar tots els recursos disponibles de la Generalitat i augmentar la despesa per fer front a la crisi social i econòmica i reforçar la sanitat pública. També se li demana que torni a exigir al govern espanyol que aprovi un pla de rescat amb ajudes directes als sectors més afectats i a garantir ajudes directes pròpies pels treballadors i treballadores «més afectats per la crisi». 

Amb els vots a favor de tots els grups tret de dos diputats del grup PSC-Units que s'han abstingut la cambra aposta perquè es creí en 15 dies una taula d'estudi sobre les fórmules de lluita contra la desocupació de llarga durada, o els salaris que no permeten sortir de la pobresa, com la Renda Garantida de Ciutadania, l'Ingrés Mínim Vital o la Renda Bàsica. Aquesta taula hauria d'estar integrada pels grups parlamentaris, agents socials i sindicats per elaborar un pla estratègic. 

Finalment, amb l'abstenció de C's, el vot negatiu del PPC i el favorable de la resta de grups s'insta el Govern a reforçar i accelerar l'aplicació de la competència sancionada i inspectora que tenen l'Agència Catalana de Consum i l'Agència d'habitatge de Catalunya amb col·laboració amb determinats ajuntaments per sancionar a grans propietaris que no compleixin amb les lleis en matèria d'habitatge i de regulació del lloguer.

Mesures per assolir que el 50% de l'energia sigui renovable el 2030

D'altra banda, el Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar les energies netes i renovables solar, eòlica i hidràulica de bombeig o geotèrmia per incrementar la potència instal·lada com a mínim fins als 12.000 MW el 2030 per assolir que el 50% de l'energia elèctrica sigui renovable. En un punt d'una moció del PSC aprovat per unanimitat s'aposta perquè el 25% de la producció d'hidrogen sigui també d'origen renovable seguint els objectius europeus. Per fer-ho possible, s'ha aprovat un altre punt que reclama que s'apliquin mesures de «simplificació administrativa» i «suport fiscal» per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per l'«autoproducció» i «ús directe». 

Un altre punt aprovat amb els vots de JxCat, ERC, PSC, CatECP, la CUP, l'abstenció de C's i el vot contrari del PPC, planteja que el Govern ha de presentar una reforma fiscal «integral, progressiva i inclusiva», per gravar les emissions de gasos amb efecte hivernacle de les activitats econòmiques tal com indica la llei de canvi climàtic.

S'aposta per treballar per garantir una «adequada» retribució dels excedents que resulten de les instal·lacions d'autogeneració i ús directe de l'energia generada quan la producció és superior a la demanda alimentada.

Altres punts aprovats emplacen el Govern a elaborar una estratègia de mobilitat interurbana en coordinació amb el pla de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir la producció de GEH i promoure el transport públic eficient. També a reconvertir l'actual Institut Català de l'Energia en una Agència de l'Energia de Catalunya amb capacitat de «regulació, control, governança i inversió».