Una àvia contant diners

Els pensionistes, en alerta: Alguns es quedaran sense cobrar la paga extra de Nadal

Hi ha un grup de pensionistes que no gaudiran de la paga extra de Nadal ni de la d'estiu

Gairebé deu milions de pensionistes  viuen a l'Estat esanyol, un dels països que tenen les pensions més altes. En concret, l'Estat se situa al desè lloc, per darrere de l'Índia, que encapçala la llista. Allà, els jubilats mantenen el 94,3% dels ingressos previs a la jubilació. En segon lloc, i el primer d'Europa, hi ha Itàlia, amb un 92,8%.

Aquest 2021, la despesa de l'Estat espanyol en el pagament de les pensions ha suposat una despesa mensual de més de 10.000 milions d'euros. L'import ha estat un 3,16% més que l'any passat. La pensió màxima va quedar fixada en 2.707,49 euros al mes i 37.904,86 a l'any, i la mínima, en 851 mensuals i 11.914 anuals per a aquells pensionistes per jubilació més grans de 65.

Es mereixen un descans

Normalment, les pensions es proporcionen a través de 14 pagues, tal com els sous. D'aquestes, una dotzena són ordinàries i es reben mensualment, i dues són extres.  D'aquestes dues, una es percep a l'estiu, a finals de juny o principis de juliol, i una altra per Nadal. Aquesta última, malgrat el seu nom, es cobra realment a finals del mes de novembre, encara que no hi ha una data fixa per abonar-la.

Mà d'un ancià agafant el d'un infant
El pensionista, tota una vida dedicada a treballar | GTRES

Tots els pensionistes reben 14 pagues?

Tanmateix, no tots els pensionistes de l'Estat espanyol gaudeixen de les catorze pagues anuals. D'entre aquests gairebé deu milions, un col·lectiu de persones hauran d'estalviar per fer front a les despeses que comporten les festes nadalenques. Es tracta d'aquelles persones que reben una pensió per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa derivada d'accident de treball i malaltia personal.

L'import anual es cobra en dotze pagues dividides en mensualitats, i no en catorze, com en la majoria de casos. Aquest grup de pensionistes, que reben dues pagues extres per jubilació, viduïtat, incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa per accident no laboral o malaltia comuna. A diferència dels altres, sí que cobraran paga extra de Nadal i ja van rebre la primera durant les vacances d'estiu.

Menys pagues més diners

Tot i això, tenir dues pagues menys respecte a la majoria no implica que cobrin una quantitat menor a la corresponent. Tothom tranquil, no cobren menys que els altres. Aquells que no gaudeixen de les dues pagues extres estipulades cada any, reben cada mes una quantitat econòmica superior a la de la resta. D'aquesta manera, la seva falta de 14 pagues es compensa mitjançant 12 de més bonificació.

Primer pla de les mans d'un avi
Un col·lectiu de pensionistes rep dotze pagues de més bonificació | GTRES

Per aclarir tota mena de dubtes, la Seguretat Social explica al seu portal web que el cobrament de les pensions a la pràctica és igual per a tothom. Per garantir aquest fet, argumenten que «les pagues extraordinàries estan prorratejades dins de les mensualitats ordinàries, ja que han estat tingudes en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió».

Com serà la teva pensió?

A través de la mateixa web de la Seguretat Social, pots descobrir en un període de temps molt curt com serà la teva pensió en el moment de la teva jubilació i quan et podràs jubilar. Gràcies a aquest servei, podràs simular l'edat de la teva jubilació i la quantitat que percebràs aproximadamentt tenint en compte les dades i cotitzacions realitzades fins avui.