El permís de paternitat canvia l'1 de gener: quant durarà i quants diners rebràs

Totes les claus del nou permís que entra en vigor en els pròxims dies

Una dona embarassada fent la forma del cor amb les seves mans sobre la panxa
El nou permís de paternitat entra en vigor l'1 de gener de 2021 | PIXABAY

El pròxim 1 de gener de 2021 entrarà en vigor la mesura del nou permís de paternitat a Espanya. Els propers permisos de naixement, acolliment i adopció oferiran setze setmanes de descans per als pares i mares que ho desitgin. Amb aquest nou permís, s'equiparen aquestes aturades laborals per a tots dos progenitors, ja que fins ara, les mares ja gaudien de setze setmanes, mentre que els pares només disposaven de 12, tal com ho establia el Reial decret llei 6/2019 de l'1 de març.

Així es distribuirà el nou permís de paternitat

El nou permís de paternitat es divideix en dos terminis. Primerament, es rebran fins a sis setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, que es començaran a comptabilitzar després del part o, en el cas de les adopcions, la resolució judicial o decisió administrativa. En el segon termini, s'oferiran deu setmanes en l'any posterior al naixement o adopció. Cal destacar que s'haurà d'arribar a un acord amb l'empresa, que podria instar a prendre el descans de manera parcial i/o en certes dates.

Com a resum, els dos pares descansaran per complet les sis primeres setmanes i, després d'aquest termini, podran escollir la millor forma per conciliar la seva vida professional amb les cures del seu fill, fins a arribar a les setze setmanes marcades. El permís també podria allargar-se en cas que l'infant neixi amb alguna discapacitat. A més, en cas de part prematur i hospitalització de llarga durada, es podrà augmentar el permís fins a un màxim de tretze setmanes.

Dubtes sobre si es pot compartir el permís

L'equiparació de les setmanes de permís entre pares i mares fa impossible que les parelles puguin compartir dies, a l'inrevés que la llei anterior. Això es fa perquè hi hagi igualtat entre els dos membres d'una família, sense donar l'opció a què un dels dos disposi d'un permís més llarg que l'altre.

D'altra banda, el permís per paternitat comença des del dia del naixement de l'infant o de la resolució de l'adopció. Així doncs, per gaudir d'aquest nou permís, cal que el nadó neixi a partir de les dotze de la nit de l'1 de gener de 2021.

Quina quantitat em correspon?

La quantitat total que es rebrà serà del 100% de la base reguladora que estigui fixada per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. A més, el cobrament es farà efectiu després de la segona setmana del mes següent a la sol·licitud del permís de paternitat.

D'altra banda, els treballadors que siguin autònoms disposaran de la quota bonificada durant el permís de paternitat, ja que es tracta d'una renda exempta de retenció d'IRPF. Cal apuntar que aquesta retribució anirà a càrrec de la Seguretat Social durant la baixa laboral, ja que el novell precepte fa que s'elimini el permís del qual se'n feia càrrec l'empresa. 

Sol·licitud del permís

Per començar, cal estar afiliat i donat d'alta a la Seguretat Social i, a més, haver cotitzat vuitanta dies en els set anys anteriors a la data de començament del permís o 360 dies al llarg de la vida laboral.

Després de complir tots els requisits, cal presentar l'informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís remesa a l'empresa i el model de la diligència de paternitat. Al seu torn, cal presentar l'última nòmina, una fotocòpia del DNI, el llibre de família actualitzat i un rebut del compte del banc en què es vulgui rebre el pagament.


Comentaris

envia el comentari