Caixer

Plus de 378 € per als pensionistes: així poden demanar els jubilats l'ajuda a l'INSS

Molts jubilats es veuen beneficiats per aquest complement

Els jubilats reben de bon grat les últimes notícies que els arriben des de la Seguretat Social. Un plus els permetrà cobrar fins a 378 euros més a la pensió. Es tracta d'un complement anual que pretén reduir la bretxa de gènere i que reemplaça l'anterior complement de maternitat.

Està pensat, sobretot, per reparar el possible perjudici que hagin patit els professionals durant la seva vida laboral per tenir cura dels fills. Val a dir que no només està pensat per a les dones, també per als homes.

Tenen la possibilitat d'accedir-hi els que comptin amb almenys un fill. A més, cal que percebin una pensió contributiva de jubilació, de viduïtat o d'incapacitat permanent. Per això, cal que se'ls hagi reconegut com a tal des del 4 de febrer de l'any passat.

Les persones que vulguin optar a aquest complement tan atractiu han de demostrar una dada. Principalment, que el naixement del nen hagi tingut conseqüències negatives per a les cotitzacions.

Com sol·licitar aquest complement de la Seguretat Social?

Aquest ajut permet a un jubilat amb un fill percebre una quantitat de 378 euros a l'any. Per sol·licitar-la cal demanar-la amb el tràmit de sol·licitud de pensió a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Això ens obligarà a entrar al portal de 'La teva Seguretat Social'.

Foto de tres persones grans sentades en un banc i somrient.
Si compleixes els requisits, pots cobrar el complement | Getty Images

L'interessat haurà de registrar-se amb el DNI electrònic, certificat digital o 'sistema cl@ve'. Els que no estiguin gaire acostumats al món digital, també tindran la possibilitat de sol·licitar-ho desplaçant-se fins a una delegació de l'organisme públic.

 

Com afecta la pensió mensual?

El complement per fill puja fins als 378 euros, però aquesta quantitat pot incrementar considerablement. Es pot arribar a cobrar per a un màxim de quatre fills. El plus s'abona en 14 pagues, de manera que al mes suposarà 27 euros més a la pensió de jubilació.

Aquells que comptin amb dos fills rebran 54 euros més, davant dels 81 euros dels que en tinguin tres. Per a quatre fills o més, la quantitat s'elevarà fins als 108 euros mensuals.

Sens dubte, es tracta d'una ajuda molt interessant per a molts jubilats. Com passa amb les pensions, l'import inicial també es revalorarà cada any segons l'IPC.

Qui pot cobrar el complement?

La Seguretat Social explica que només un dels dos pares podrà accedir a aquest plus. En general, la majoria de vegades, solen ser les dones les que ho reclamen. Sobretot perquè sempre han estat les grans perjudicades per dedicar-se a la cura dels nens.

Imatge d'una persona traient diners d'una cartera
El jubilat cobrarà 27euros per cada fill | Getty Images

Han comptabilitzat períodes sense cotitzar o reduccions a la feina. D'aquesta manera veuran compensada aquesta pèrdua que tant s'aprecia a les pensions de retirada. Quan la parella estigui formada per dos homes o dues dones, la percebrà el que compti amb una pensió més reduïda.

Quines condicions exigeixen per rebre el complement?

En primer lloc, perquè les dones puguin ser perceptores d'aquest complement cal que cobrin una pensió contributiva. Per part seva, els homes tenen dues possibilitats. En primer lloc, quan tinguin dret a una pensió de viduïtat i un dels fills pugui percebre la pensió d'orfandat.

La segona opció és que la seva carrera professional s'hagi vist afectada pel naixement del seu fill. La seva pensió se n'hauria ressentit i guanyaria menys que la dona.

Però, els requisits que s'han de complir van més enllà. En naixements previs al 1995, caldrà acreditar un mínim de 120 dies d'absència de cotització en els nou mesos anteriors al naixement. També per als tres anys posteriors.

Per la seva banda, la situació varia per als que han tingut fills a partir del 1995. La suma de les bases de cotització dels 24 mesos posteriors al naixement han de ser un 15% inferiors a la base de cotització dels 24 anteriors.