Un home gran amb una tauleta, una llibreta i un llapis

Sí, pots jubilar-te amb 63 anys: com fer-ho i quants diners cobraràs de pensió

Coneix els requisits imprescindibles per jubilar-te abans d'hora

Molt s'està parlant els últims temps de quina edat es poden jubilar els treballadors espanyols. Malgrat que l'edat ordinària el 2023 a Espanya és de 65 anys per als treballadors que hagin cotitzat 37 anys i nou mesos, et pots jubilar abans. Això sí, has de complir una sèrie de requisits.

A l'article d'avui, revelarem com és possible jubilar-se amb 63 anys i quant cobraràs de pensió si t'aculls a aquesta jubilació. En primer lloc, res canvia pel que fa al nombre d'anys que has d'haver cotitzat per poder demanar aquesta jubilació avançada.

Ens referim als esmentats 37 anys i nou mesos de feina. Quant a la quantitat de la pensió, en aquest cas es calcularà de la mateixa manera que ho fan la resta de pensions contributives.

Així et pots jubilar amb 63, dos anys abans de l'edat ordinària

Així, doncs, podem assenyalar que la base reguladora s'obté en sumar les bases de cotització dels últims 25 anys treballats. Són 300 mesos i posteriorment es divideix aquest temps entre 350 mesos.

El següent pas a emprendre és calcular el percentatge que correspon a la persona que es vol jubilar amb 63 anys. Posant-ne un exemple, amb 15 anys és del 50% i des d'aquesta edat per cadascun dels 106 mesos posteriors s'aconsegueix un 0,21% addicional.

Dues persones grans revisant un document i rient
Apunta bé els requisists per demanar la jubilació anticipada amb 63 anys | Getty Images

Això sí, has de tenir en compte que, a partir dels 146 mesos posteriors, s'aconseguiria un 0,19% addicional. Amb això tenim que amb 36 anys es pugui obtenir el 100% de la base reguladora.

Aquest és el cas que els passa a aquells que demanen una jubilació anticipadament a l'edat de 63 anys. I és que requereixen una cotització certament superior per aconseguir deixar de treballar a aquesta edat. Estem parlant de dos anys abans de l'edat ordinària de jubilació a Espanya el 2023.

Els requisits per acollir-se a la jubilació amb 63 anys

Si ens referim a la jubilació forçosa, parlem del cas que als convenis col·lectius no se'ls permet marcar un cert tipus de clàusules, les que concedeixen la finalització del contracte de treball pel compliment pel treballador d'una edat menor de 68 anys.

Estem parlant d'un límit que es podrà reduir en certs sectors amb un requisit indispensable. Aquest requisit no és altre que s'elevi la participació de la dona en aquests sectors.

Pensionista mirant amb preocupació unes factures
Si els compleixes, no tindràs problemes per gestionar bé la teva jubilació | Getty Images

Pel que fa als autònoms, es poden jubilar abans de l'edat estipulada si compleixen una sèrie de condicions. Han de tenir una edat com a màxim dos anys per sota de l'edat legal en cada moment i un mínim de 35 anys cotitzats.

Els autònoms es poden jubilar amb 63 anys?

La Llei fixa que «l'import de la pensió a percebre ha de ser superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la situació familiar. Seria en fer els 66 anys i 4 mesos d'edat. En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta fórmula de jubilació de manera anticipada».

Si compleixen aquestes premisses, la jubilació anticipada seria amb 64 anys i 4 mesos si es tenen menys de 37 anys i 9 mesos cotitzats. Seria a una edat de 63 anys en cas de cotitzar més dels anys esmentats.

Així mateix, cal saber que els autònoms no es poden acollir a la jubilació anticipada forçosa (per acomiadaments o casos similars) ni en supòsits de crisi. Ara, ja saps com et pots jubilar abans d'hora, uns anys abans que la resta de treballadors espanyols, que ho fan amb 65.