Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra dun cartell del Ministeri dOcupació i Seguretat Social

Aquestes són les preguntes del tribunal per concedir la incapacitat permanent el 2024

La Seguretat Social no atorga aquesta condició amb facilitat. Els sol·licitants hauran de respondre unes qüestions

La Seguretat Social concedeix la incapacitat permanent a les persones que han vist limitades les seves capacitats laborals. Patir una malaltia greu o patir un accident poden tenir conseqüències greus per exercir les mateixes funcions a la feina. Per això, els beneficiaris reben una prestació essencial per pal·liar la pèrdua d'ingressos i cobrir totes les seves necessitats

A Espanya hi ha un total de 948.558 persones que reben aquest subsidi. La Seguretat Social divideix els afectats en diferents graus d'incapacitat, que s'ordenen en grups: parcial, total, absoluta i gran invalidesa.

Com s'avalua les persones per atorgar la incapacitat permanent? Quines preguntes es formulen?

L'encarregat d'avaluar la sol·licitud i fer-ne les revisions és un Tribunal Mèdic de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Es valora la situació del treballador i se n'elabora informes detallats.

És possible que les persones que acudeixin al tribunal sentin nerviosisme. El metge formularà qüestions de tota mena per conèixer l'impacte de la malaltia, i si realment presenta una gravetat per rebre la incapacitat permanent.

Les preguntes més habituals són les següents:

Has vingut sol a l'avaluació?

Notes que has millorat darrerament?

Quin lloc tens a la teva professió i quines són les teves tasques?

Estàs d'acord amb allò que la mútua o el teu especialista afirmen sobre les teves malalties?

Quines activitats fas a la teva rutina?

De quina manera t'afecten els símptomes o les seqüeles?

Per què creus que necessites una incapacitat permanent?

La preparació per a la visita al tribunal mèdic és fonamental. Cal estar llest i disposat per respondre totes aquestes preguntes amb sinceritat i precisió, ja que qualsevol contradicció pot provocar que no s'atorgui la incapacitat. A més, el metge farà una exploració física intensa per comprovar l'estat físic del sol·licitant.

Muntatge amb una persona gran amb la mà al cap i un cercle on apareix la taula d'un metge
Les preguntes del Tribunal Mèdic poden generar nervis i ansietat | Pixelshot, Studioroman

Quins graus hi ha d'incapacitat permanent?

La incapacitat permanent es classifica a quatre nivells segons la gravetat de l'afectació. La incapacitat permanent parcial es concedeix quan hi ha una disminució del rendiment laboral inferior al 33% a la professió habitual. La incapacitat permanent Total inhabilita el treballador per treballar a la seva professió habitual, però es pot treballar en un altre lloc.

Per part seva, la incapacitat permanent absoluta retira al treballador la possibilitat de treballar. Per acabar, la gran invalidesa s'assigna als sol·licitants que necessiten l'assistència d'una altra persona per a les activitats més bàsiques.