Imatge d'una aixeta amb aigua

El preu mitjà de l'aigua a Catalunya ha pujat lleugerament aquest 2020

El cost del subministrament pot variar un 748% d'un municipi a un altre

El preu mitjà de l'aigua a Catalunya ha sigut de 2,415 euros per metre cúbic gastat el 2020, un lleuger increment respecte als 2,392 registrats l'any anterior, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) publicades a l'Observatori dels Preus de l'Aigua aquest dimecres. Per demarcacions, Barcelona és la que té un cost més alt (2,6 €/m3), mentre que Girona és la que el té més baix (1,7 €/m3). Tarragona i Lleida, per la seva banda, tenen un preu mitjà d'1,9 i 1,8 €/m3, respectivament.

Segons l'ACA, la despesa mitjana en aigua cada mes és de 28,97 euros, un 1,04% de la renda mitjana neta per llar. L'estudi constata que el preu de l'aigua pot variar fins a un 748% d'un municipi a l'altre, amb diferències anuals de fins a 513,50 euros. Cal recordar que el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) maca que la despesa en aquest subministrament bàsic no hauria de superar el 3% dels ingressos.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.

Què inclou la factura de l'aigua?

La factura de l'aigua inclou la taxa o tarifa de subministrament, el manteniment de comptadors, la taxa pel servei de clavegueram, el cànon de l'aigua i altres conceptes directament relacionats amb el cicle de l'aigua. Un 28% del preu mitjà està compost per un terme fix mentre que el 72% restant és variable i sí que depèn del consum. Per un altre costat, el preu del servei del subministrament d'aigua el fixa l'administració local és la Comissió de Preus de Catalunya qui autoritza els increments de preus del subministrament.

L'Observatori conclou que la gran majoria de municipis no van apujar ni el servei de clavegueram ni tampoc la tarifa de subministrament. En el primer cas, el preu mitjà es va mantenir en 24 cèntims el metre cúbic i no va canviar en un 89% de municipis. Tot i això 59 localitats (10,1%) han apujat el preu durant el 2020, i tan sols 3 l'han abaixat (0,5%).

Pel que fa a la tarifa de subministrament –calculada sobre un consum de 12 metres cúbics al mes–, el 83% de les autoritats locals han decidit mantenir-la igual. En canvi, 120 municipis han incrementat el preu i 30 l'han baixat, situant-lo entre 1,5 i 2 euros al metre cúbic. Dins d'aquest últim grup s'hi inclou la baixada fins al 3,6% dels 23 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l'Àmbit d'Aigües de Barcelona (EMGCIA).

El preu de l'aigua pot variar fins a 513 euros d'un municipi a l'altre

L'estudi constata que el preu de l'aigua pot variar fins a un 748% (513,50 euros/any de diferència) d'un municipi a l'altre. Aquesta variació pot dependre de diversos factors com les fonts d'abastament d'aigua, les infraestructures disponibles, els costos de distribució per càpita, entre d'altres. A Catalunya, el servei d'abastament és gestionat de manera directa per un organisme públic a un 56% dels municipis, mentre que el 44% restant la gestió és indirecta o delegada a un operador privat.