Façana d'un edifici residencial

Tarragona presenta un projecte per construir 223 pisos de lloguer social

Serien pisos de més de 70 metres quadrats repartits en 3 edificis a la zona pròxima a l'Anella Mediterrània

La manca d'oferta d'habitatge de lloguer social és un dels problemes arrelats a Catalunya i a tot l'Estat. L'Ajuntament de Tarragona ha comunicat aquest dijous, 28 de juliol, que vol posar-hi solució a la seva ciutat a través d'un projecte que preveu la construcció de més de 200 pisos assequibles, tot i que restarà pendent de l'aprovació d'una convocatòria d'ajuts de la Unió Europea.

Concretament el projecte preveu la construcció de 223 habitatges de lloguer social en dues parcel·les del Pla Parcial 10 (PP10), ubicat a tocar de l'Anella Mediterrània, una zona on la ciutat s'està expandint i hi ha diversos projectes en marxa com centres mèdics i un nou centre comercial.

La idea és aixecar els nous pisos en dues parcel·les del PP10 acollint-se al Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation UE. Si es tirés endavant, el parc de lloguer social augmentaria substancialment l'any 2026 a Tarragona.

La consellera d'habitatge, Eva Miguel, ha explicat que el projecte vol «facilitar l'accés al lloguer a persones que actualment, amb els preus de mercat, no poden accedir a l'habitatge» però també «incidir en els preus de mercat a la ciutat, amb aquest augment exponencial del parc d'habitatge de lloguer públic».

Dues parcel·les i més de 200 pisos de més de 70 metres quadrats

El Servei Municipal de l'Habitatge de Tarragona (SMHAUSA) ha presentat dues sol·licituds en aquest projecte. La primera d'elles preveu la construcció de 160 pisos a la parcel·la M3 del PP10, els quals tindrien 78 metres quadrats útils computables de mitjana, 160 places d'aparcament, 160 trasters, 2 locals comercials i 25 places d'aparcament comercial. 

Tot això es construiria en dos edificis de 6 i 14 plantes d'alçada més àtic, amb una zona ajardinada i tenint en compte l'eficiència energètica. El pressupost total seria de 28,7 milions d'euros, i la subvenció (si s'acaba atorgant) seria de 6,9 milions d'euros.

Els habitatges es llogaran a 6,63€/m2 i els aparcaments a 3,31€/m2. La idea és facilitar l'accés a l'habitatge a persones joves i amb dificultats, per això almenys el 25% dels habitatges estarien reservats per a joves menors de 35 anys i un altre 25% per a persones majors de 65 o amb grau de discapacitat. 

En aquesta promoció, segons ha explicat la consellera Eva Miguel, es vol fomentar la col·laboració público-privada «estudiant la possibilitat de cedir el sòl en dret de superfícia a una Fundació del tercer sector que formi part de Cohabitac». Això significaria que passat el termini de 75 anys, el sòl i la construcció reverteixi a l’Ajuntament en un estat òptim de manteniment durant aquest termini.  

Un tercer edifici de sis plantes

La segona sol·licitud que s'ha presentat als ajuts preveu la construcció de 63 pisos de 72 m2 útils computables de mitjana a la parcel·la M5, també al PP10. Es tractaria d’un edifici de 6 plantes més àtic que també inclouria 74 places d’aparcament i 2 locals comercials.

Els habitatges tindrien un preu de lloguer de 6,63€/m2 (478€) i els aparcaments de 3,31€/m2 (50€). Es preveu una reserva d’almenys el 25% per joves amb menys de 35 anys i un altre 25% per persones majors de 65 o amb grau de discapacitat.

En aquest cas el pressupost d’execució és de 11,5 milions d’euros i la subvenció sol·licitada és de 2,7 milions d’euros. Es preveu que la promoció es realitzi i gestioni directament des de SMHAUSA, tot i que es poden estudiar fórmules alternatives.  

Només 200 pisos de lloguer social a Tarragona

Actualment Tarragona, segons dades de l'Agència de l'Habitatge, compta amb 2.887 pisos de protecció oficial vigent, i d'aquests només 201 estan destinats al lloguer (un 8% del total de pisos protegits). Contrasta amb la demanda que hi ha al Registre de Sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial: a data de juliol del 2022, es registren 3.171 sol·licituds.

D'aquestes 2.668 busquen un habitatge de lloguer, 1.166 lloguer amb opció de compra i 929 habitatges per adquirir en règim de propietat.