Dues professionals sanitàries de l'Hospital Clínic de Barcelona.

La proposta d'Oriol Mitjà que donaria pistes sobre com s'aixecarà el confinament

Ha enviat un document al ministeri de Sanitat i el departament de Salut

Els investigadors  Oriol Mitjà i Joel López han elaborat un informe que han adreçat al Ministeri de Sanitat i al Departament de Salut per organitzar la sortida del confinament  i la gestió dels pròxims mesos. Els autors plantegen una sortida esglaonada, començant per les persones més joves i sanes i deixant per al final els més grans, l'obertura d'escoles i els esdeveniments de més de 50 persones.

Els autors consideren que l'escenari de futur més probable és que la transmissió del nou coronavirus no es pugui eliminar a curt termini i s'originin brots recurrents en els mesos vinents. Parlen d'una baixa proporció de població immunitzada, un 15%, així que consideren necessàries certes mesures coordinades per sortir del confinament, una sortida que haurà de ser esglaonada.

Com hauria de ser el final de la limitació de moviments?

Al seu parer, han de ser les persones més joves i sanes  les que deixin  primer  el confinament, monitorant si això implica un impacte en el sistema de salut. Les persones de risc i encara no infectades hauran de quedar-se  a casa més temps, i la tornada a les escoles i els grans esdeveniments també hauran d'esperar. Així doncs, situen com a  primera mesura l'obertura dels negocis que no són serveis bàsics.

En una  segona fase està l'obertura de bars i restaurants i el permís perquè els menors de 70 anys puguin sortir al carrer. En aquest punt vindria la reobertura d'escoles. Finalment, s'aixecaria la recomanació de quedar-se a casa per a les persones de més 70 anys i es permetria la celebració d'esdeveniments de més de 50 persones.

Certificar que no es té la malaltia

Un segon bloc del document se centra a comprovar la  immunitat de la població. Els investigadors aposten per realitzar la prova ràpida serològica per determinar quin és l'estat de la població. Per poder fer aquest control s'habilitarien diferents punts, com ara farmàcies, CAP, universitats o consultoris mèdics d'empreses. El resultat s'obté en 15 minuts.

Els que haguessin passat el virus tindrien un certificat d'immunitat, el que els permetria no estar confinats. Els que estiguessin passant el virus haurien d'estar confinats 14 dies, i s'hauria de fer un seguiment dels que no l'haguessin passat.

El tercer bloc de l'informe té per objecte la detecció precoç de casos i contactes, i preveu prendre la temperatura i fer un qüestionari de símptomes en els punts d'accés a centres que reuneixin un determinat nombre de persones.

Qualsevol persona que tingui símptomes lleus o hagi estat en contacte amb un cas positiu hauria de sotmetre's a una  prova PCR o bé a una prova ràpida. Els positius s'haurien de confinar 14 dies i després obtindrien un certificat d'infecció passada.

Fer més ús de la tecnologia

Els investigadors recomanen que tothom tingui l'aplicació de la Covid-19 per anotar els símptomes que tenen, incloent-hi també el registre de la seva mobilitat a través del GPS.

Quan un ciutadà sigui diagnosticat positiu, les seves dades de mobilitat i els seus contactes durant el període de potencial contagi es capturarien de forma automàtica, i es podrien aïllar. Cada persona tindria associat un risc d'infectivitat amb un codi de colors: verd, taronja o vermell.

Tot aquest seguiment amb proves i amb les aplicacions mòbils permetrien identificar grups de casos, zones calentes amb un nivell de positius elevat, el que permetria fer confinaments parcials en zones geogràfiques delimitades.

Finalment, l'informe avisa que hi hauria d'haver un protocol d'obertura de la mobilitat, començant per la local fins a la internacional, i que hauria de ser escalonat per evitar nous casos importats.