Cos d'una persona en una cadira de rodes

Les quaranta malalties per les quals et poden concedir la incapacitat permanent

La Seguretat Social ha assenyalat quines malalties no permeten treballar amb normalitat

La majoria de gent pot fer una vida laboral amb total normalitat, sense cap contratemps o incidència que li alteri el modus operandi. Com a màxim, podem parlar d'alguna incapacitat temporal que t'inhabiliti durant un temps de la feina.

En aquests casos, se sol demanar la baixa mèdica per a poder descansar uns dies i després tornar a treballar amb les piles carregades. Tot i això, hi ha altres situacions en què algunes malalties fan que no puguis tornar a treballar.

Una fisioterapeuta assistint un pacient amb cadira de rodes
Publiquen quines malalties poden ser incompatibles amb la vida laboral | Canva

Per a diferenciar les unes de les altres, la Seguretat Social ha intervingut en l'assumpte. I és que ha elaborat una llista de malalties per les quals et poden concedir la incapacitat permanent.

Malalties incompatibles amb la vida laboral

És cert que no triem passar per certes situacions, sinó que això és cosa de l'atzar. Hi ha circumstàncies que són totalment inesperades, com ara que et diagnostiquin una malaltia que et pot inhabilitar completament per a desenvolupar la teva feina en condicions òptimes.

A les persones que els passa això, se'ls concedeix una prestació econòmica per incapacitat permanent total (IPT). Consisteix en una pensió vitalícia mensual que només podrà ser substituïda per una indemnització a preu fet sempre que el beneficiari no superi els 60 anys.

Aquesta ajuda té l'objectiu de cobrir les pèrdues de rendes salarials o professionals que pateix una persona en estar incapacitada de la feina. Pot ser un procés patològic o traumàtic derivat d'una malaltia o accident.

Diferents tipus d'incapacitat permanent

Les primeres són les incapacitats parcials per a la professió habitual, és a dir, les que ocasionen al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment a la feina.

Després, hi ha les totals, que inhabiliten la persona per a treballar. No obstant això, potser es podria dedicar a una altra professió sense aquestes dificultats. La Seguretat Social sempre estudia cada cas.

I finalment, les incapacitats absolutes, que no permeten fer cap tipus de feina perquè no són compatible amb la vida laboral. El punt més extrem el cobreix la gran invalidesa, adreçada als treballadors que necessiten assistència d'una altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

No tothom cobra el mateix

El grau d'incapacitat, dividit en els tipus que acabem d'esmentar, també pot suposar diferents retribucions econòmiques segons la situació del treballador incapacitat. Tal com ha apuntat la Seguretat Social, aquesta quantitat és determinada per la base reguladora i el percentatge que s'aplica segons la incapacitat que aquesta ha reconegut.

Si parlem d'una incapacitat permanent parcial, la indemnització serà a preu fet. Per a la total, d'un 55% de la base reguladora, que s'incrementa en un 20% quan es té més de 55 anys.

Una persona en cadira de rodes
Les malalties que deriven a una incapacitat permanent impedeixen treballar amb normalitat | Pixabay

Per a la incapacitat absoluta, la prestació econòmica es basarà en el 100% de la base reguladora. I per a la de gran invalidesa, s'obtindrà aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta.

Les ajudes es donaran en catorze pagues si es tracta d'una malaltia comuna o accident no laboral, i en dotze quan la incapacitat sigui per accident laboral o malaltia professional.

Les malalties que podrien ser compatibles amb la incapacitat permanent

L'entitat ja ha tret a la llum una sèrie de malalties que podrien ser considerades com una incapacitat permanent. De la llista, que és molt llarga, destaquen les següents:

1. Agorafòbia

2. Albinisme

3. Alzheimer

4. Anirídia

5. Artritis reumatoide

6. Artrosi cervical

7. Atàxia

8. Càncer

9. Cardiopatia isquèmica

10. Condromalàcia rotuliana

11. Distròfia de cons i bastons

12. Malaltia de Crohn i colitis ulcerosa

13. Malalties hepàtiques

14. MPOC

15. Esclerosi múltiple

16. Escoliosi

17. Espondilitis anquilosant

18. Espondilosi degenerativa

19. Esquizofrènia

20. Estenosi foraminal

21. Fibromiàlgia

22. Fibrosi quística

23. Hèrnia discal

24. Ictus

25. Lesió medul·lar

26. Maculopatia

27. Miopia magna

28. Neuropatia cubital

29. Parkinson

30. Radiculopatia lumbar

31. Retinopatia diabètica

32. Retinosi pigmentària

33. Rizartrosi

34. Síndrome de Ménière

35. Síndrome de Raynaud

36. Síndrome de Sjögren

37. Síndrome de Tourette

38. Síndrome del túnel carpià

39. Síndrome postpòlio

40. Síndrome subacromial

Mà d'un nen a l'hospital amb una via intravenosa
Hi ha malalties que et poden incapacitar permanentment | IStockPhoto (AgFang)

Per a poder sol·licitar la incapacitat permanent, la Seguretat Social ha establert una sèrie de passos que cal respectar. Entre aquests, l'afectat haurà de ser sotmès a la valoració d'un tribunal mèdic, que prendrà una decisió clau en el procés.