Pla mitjà d'un dels equips mòbils extraient mostres per a PCR en una escola

Sanitaris espanyols adverteixen sobre els tests ràpids i els possibles problemes

Es queixen pel mal ús que s'està donant a les proves d'antígens

La Societat Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris (SETSS) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (SIETeSS) adverteixen que, actualment «hi ha una gran quantitat de professionals realitzant les proves d'antígens, sobretot en Atenció Primària (AP), clíniques odontològiques i farmàcies». A més, asseguren que moltes d'aquestes proves s'estan realitzant «sense les estrictes mesures de seguretat».

Així, recorden que el maneig de mostres clíniques s'ha de realitzar per professionals formats, amb capacitats i habilitats per a això; en instal·lacions que reuneixin les condicions necessàries per assegurar la seguretat dels productes de la diagnosi 'in vitro' i la posterior gestió dels residus generats, complint així amb la normativa aplicable.

Per això, anuncien que han tornat a sol·licitar als responsables en salut estatal i de les CCAA, que aquestes proves les realitzin els tècnics superiors en laboratoris clínics i biomèdics, bé en el mateix laboratori clínic o en centres d'AP, adequant àrees que compleixin amb la normativa i que, per tant, garanteixin la seguretat, traçabilitat i qualitat necessàries.

Consideren que no serveixen per controlar la segona onada

Així mateix, destaquen que les proves d'antígens que s'estan utilitzant no són un mètode eficaç per aconseguir controlar la segona onada de coronavirus. Ho justifiquen en el fet que la seva eficàcia, superior al 95 per cent, realment existeix quan la càrrega viral és alta, quan es realitzen durant els cinc primers dies de la malaltia i, sobretot, quan el pacient té símptomes. Però el grau d'eficàcia baixa en altres situacions.

«No només s'estan realitzant en tota classe de situacions; a més, estan suposant molts falsos negatius que fan que el virus se segueixi expandint per tot el país», expressen les dues organitzacions sindicals. Al seu torn, afegeixen que això també suposa una realització posterior de PCR, «el que comporta major despesa per al sistema sanitari».

Així mateix, adverteixen que les PCRs han de ser realitzades pels tècnics superiors en laboratoris clínics i biomèdics, ja que «aquesta funció l'estan assumint altres professionals sanitaris, els quals no tenen els coneixements suficients». Per això, exigeixen dotar «urgentment» als equips amb un major nombre d'aquests professionals, perquè així puguin augmentar el nombre de PCRs diàries que es realitzen en totes les comunitats.

Demanen aquest augment de professionals precisament pel context estacional de tardor i hivern, ja que «les habituals vies respiratòries amb periodicitat epidèmica estacional provocaran una simptomatologia inicial comparable a la població i, amb això, una major demanda de PCRs per discriminar entre les dues patologies». Com denuncien molts professionals, temen que l'arribada de la grip camufli molts casos de Covid-19 i que en dificulti el diagnòstic.

Demanen que hi hagi més ajuda també en el rastreig

A més, expressen que la pressió assistencial que pateix l'AP fa «impossible» que les tasques de rastreig recaiguin en el personal mèdic, d'infermeria o auxiliar. Així doncs, el que demanen a les administracions és que siguin altres professionals els que reforcin aquestes àrees: «Cal integrar Tècnics Superiors en Documentació i Administració Sanitàries en els equips que realitzen les funcions de rastreig i tractament de dades».

Per la seva banda, el secretari general de SIETeSS, Francisco Javier Montero, remarca també que «en el cas del Diagnòstic per la Imatge, hem de sol·licitar amb urgència que s'organitzin els serveis amb els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic (TSIDyMN) que poguessin ser necessaris, així com la dotació d'equips portàtils de radiodiagnòstic i la renovació tecnològica en molts casos». En aquest sentit, afegeix que «només d'aquesta manera es poden diagnosticar ràpidament pneumònies causades per la Covid-19, per exemple».