El confinament per coronavirus durarà almenys 14 dies

Els nous símptomes que segons Sanitat pots tenir si tens coronavirus

Forma part d'un nou pla per a la detecció precoç de nous casos per evitar un rebrot de la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha començat una nova 'Estratègia de Diagnòstic, Vigilància i Control en la Fase de Transició de la Pandèmia de Covid-19. Indicadors de Seguiment', que ha publicat aquest dijous, 7 de maig, després de consensuar-lo amb les comunitats autònomes.

En aquest nou pla, el Ministeri ha actualitzat la definició de cas de coronavirus per a incloure nous símptomes compatibles amb la infecció amb l'objectiu de facilitar una detecció precoç en la fase de desescalada, en què es farà als pacients sospitosos una prova PCR en les primeres 24 hores.

Tots els símptomes sospitosos de tenir coronavirus

Serà cas sospitós de tenir coronavirus: 

- «Qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire», com fins ara.

- Altres símptomes atípics com l'odinofàgia (mal de coll en empassar).

- Anòsmia i agèusia (pèrdua de l'olfacte i del gust).

- Dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres.

A tots aquests pacients se'ls farà una PCR  o una altra tècnica de diagnòstic molecular similar que es consideri adequada en les primeres 24 hores des de l'inici de símptomes.

En el cas que la PCR resulti negativa i hi hagi alta sospita clínica de coronavirus es repetirà la prova, i si continua sent negativa i han transcorregut diversos dies des de l'inici dels símptomes, es podrà fer test d'anticossos o prova serològica  tipus Elisa.

Sanitat indica que si en el context d'estudis de contactes o de garbellat es detecta un cas amb PCR positiva en una persona asimptomàtica aquest es considerarà com confirmat.

El document classifica els casos per sospitosos —aquells que compleixen amb el criteri clínic fins a obtenir el resultat de la PCR—,  i els confirmats amb infecció positiva  —els que amb o sense quadre clínic donen positiu per PCR i també els que compleixen amb el criteri clínic amb PCR negativa i test serològic.

Aquells que cursin infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19 amb PCR negativa o resultats no concloents es consideraran casos probables.

Aïllament dels positius i els sospitosos durant dues setmanes

Els sospitosos es mantindran en aïllament fins al resultat de la PCR i s'iniciarà la cerca de contactes.

En les persones que no requereixin ingrés, des d'atenció primària s'indicarà aïllament domiciliari, que es mantindrà fins transcorreguts tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de catorze dies des de l'inici de símptomes.

Respecte al personal sanitari que hagi donat positiu i tampoc sigui necessari el seu ingrés, l'aïllament serà igual que en la resta de la població però per a reincorporar-se al seu lloc s'haurà de sotmetre a una PCR, a més de la resolució dels símptomes almenys tres dies abans.

Per a les persones asimptomàtiques, Sanitat apunta que l'aïllament serà fins 14 dies després de la data del diagnòstic i quan no pugui garantir-se s'indicarà que es faci en hotels i altres instal·lacions habilitades si existeix la possibilitat. Quan sí que necessitin ingrés a l'hospital, seran aïllats seguint les precaucions establertes.

Contactes estrets: Sospitosos si han passat més de 15 minuts amb un positiu

El document també aborda l'estudi i maneig de contactes que distingeix com a estrets a aquells que han proporcionat cures a un cas de coronavirus: personal sanitari o sociosanitari que ha usat mesures adequades de protecció, membres familiars o un altre contacte físic similar.

També a qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de dos metres, com a convivents o visites, i durant més de quinze minuts.

Una vegada detectat un cas sospitós s'iniciarà la tasca d'identificació d'aquests contactes estrets, i el període a considerar serà des de dos dies abans de l'inici de símptomes del cas fins i tot en el qual aquest és aïllat.