Edifici del Ministeri de Seguretat Social, a Madrid

La Seguretat Social fa un avís a les famílies que tenen fills menors de 26 anys

S'han aclarit alguns dubtes sobre l'afiliació dels fills de menys de 26 anys

La feina temporal és un dels principals problemes del mercat laboral a Espanya. Aquest tipus de contracte és, sens dubte, el que està en auge al nostre país. De fet, l'any passat nou de cada deu contractes van ser de caràcter temporal.

Espanya va tancar el 2021 amb un augment de l'afiliació de 776.478 persones, però només el 10,9% tenien contracte indefinit. I, més concretament, a l'estat espanyol set de cada deu joves tenen contracte temporal.

Arran d'aquestes xifres, les famílies amb fills menors de 26 anys que ja han treballat solen tenir dubtes referents a l'afiliació a la Seguretat Social. Moltes qüestions ja estan resoltes a l'apartat de preguntes freqüents de la web de la institució, però de vegades és el mateix organisme públic el que respon els dubtes mitjançant les xarxes socials.

Edifici de la Seguretat Social
A través de Twitter, la Seguretat Social resol els dubtes dels usuaris | Europa Press

Aquesta setmana, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha resolt un dubte sobre l'afiliació a la Seguretat Social. La qüestió feia referència al dret a l'assistència sanitària en cas de tenir fills de menys de 26 anys a càrrec que ja han treballat.

Tot i que aquest dubte ja estava resolt a l'apartat de preguntes freqüents de la pàgina web, l'organisme ho ha aclarit a través de Twitter.

«El meu fill menor de 26 anys va deixar de ser beneficiari meu a la Seguretat Social quan va iniciar una feina, però ja no treballa», apuntaven. Pot continuar sent beneficiari d'un assegurat?

Qui pot ser beneficiari d'un afiliat a la Seguretat Social?

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha resolt aquest  dubte. I és que afirma el següent: «Si segueix convivint amb tu i està a càrrec teu, pot tornar a tenir dret a l'assistència sanitària com a beneficiari teu».

En aquest sentit, la Seguretat Social garanteix «el dret a l'assistència sanitària tant dels treballadors com dels pensionistes, els perceptors de prestacions, etc. (assegurats) com dels seus familiars i assimilats que depenen d'ells (beneficiaris)».

Imatge d'un ordinador i un dispositiu mòbil
Per a ser beneficiari d'un afiliat a la Seguretat Social, s'han de complir uns requisits | Pixabay

Els requisits que s'han de complir per a poder ser beneficiari a la Seguretat Social

Una persona que està donada d'alta a la Seguretat Social pot donar d'alta un beneficiari sempre que es compleixin alguns requisits. El beneficiari ha d'estar en alguna de les tres situacions que exposem a continuació.

En primer lloc, si s'és cònjuge de la persona assegurada o es conviu amb ella en una relació anàloga a la conjugal, és a dir, si s'és parella de fet.

També es pot ser beneficiari d'un afiliat en cas de ser excònjuge seu o estar-ne separat judicialment si es té dret a percebre una pensió compensatòria per part de la persona assegurada.

O bé en el cas de ser descendent, o persona assimilada a aquest, de la persona assegurada o del seu cònjuge (encara que estiguin separats judicialment) i menor de 26 anys o, en cas de ser major d'aquesta edat, tenir una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.

Sempre que es compleixi algun d'aquests tres requisits, un assegurat podrà donar d'alta un beneficiari. Per tant, si un menor de 26 anys ha treballat però ara ja no, pot tornar a ser beneficiari del seu progenitor.

No obstant això, cal destacar que s'ha de fer el tràmit per a tornar-lo a donar d'alta com a beneficiari.

Aquest procés es pot fer tant presencialment com per internet, a la seu electrònica de la Seguretat Social. També es pot fer al portal 'La teva Seguretat Social' accedint al servei 'Tornar a incloure un beneficiari anterior'.