URGENT

👉 La Covid no frena i la pressió assistencial als hospitals catalans augmenta

Sorea adopta mesures per garantir els serveis de subministrament i sanejament d’aigua a Catalunya

Davant l'estat d'alerta per la propagació del Covid-19, s'han creat equips independents de treball operatiu i s'ha suspès l'atenció al client presencial

Imatge d'arxiu d'una aixeta
La qualitat i la seguretat de l'aigua potable estan garantides en tot moment| Pexels

L'empresa Sorea del sector del medi ambient que ofereix un servei de subministrament d'aigua de qualitat a més d'un milió de llars de Catalunya, ha anunciat avui en un comunicat que davant l'estat d'alerta per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que pot generar entre la població que pugui afectar a un bé bàsic com és l'aigua, Sorea vol manifestar que els serveis de subministrament i sanejament d’aigua estan plenament assegurats amb les mateixes garanties que fins ara.

La qualitat i la seguretat de l'aigua potable estan garantides en tot moment. Els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada, no veient-se aquesta afectada per l'actual situació. 

Sorea, en coordinació amb les autoritats sanitàries i municipals i en conformitat amb les seves orientacions, ha implementat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tot el seu personal, així com a assegurar el funcionament de les instal·lacions on opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament. 

Així mateix, han adoptat les decisions necessàries per a disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament amb totes les garanties que habitualment són aplicades, de la següent manera: s'han creat equips independents de treball operatiu en les àrees de manteniment de xarxa d’aigua i clavegueram, depuració, atès que les característiques de l'activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball. Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent i han suprimit qualsevol contacte directe o indirecte, a efectes d'evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun d'ells, haver d'establir un període de quarantena. A més, s'estan optimitzant i extremant les mesures d'higiene personal.

El servei està garantit i l'atenció al client es farà per telèfon o a través del web

S’atendran totes les urgències i es realitzaran manteniments preventius inajornables, però es posposaran tasques no crítiques, garantint sempre els serveis mínims. S’ha suspès l’atenció al client presencial, posant a disposició canals telemàtics per fer les gestions. També han habilitat la situació de teletreball per a tot aquell personal que realitza tasques administratives i que no requereixen una atenció presencial.

Donades les característiques de l'activitat quotidiana del cicle integral de l'aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial. De la mateixa manera, per a garantir la innocuïtat de les operacions, s'han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat l'aigua i el normal funcionament de les instal·lacions.

Davant els riscos d'eventual desproveïment de productes o components a causa del caràcter global d'aquesta crisi, Sorea ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els propers mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals.

Aquests protocols i mesures preventives sanitàries, de teletreball i de torns rotatius que s'han aplicat, han estat dictades per les autoritats sanitàries i estan orientades a protegir la salut del personal, la dels seus clients i garantir la continuïtat del servei amb mitjans alternatius, Sorea recorda que té a la seva disposició diferents canals d'atenció no presencial on podrà realitzar totes les seves gestions. A través del web www.sorea.cat , del telèfon gratuït: 934 953 540 , o del telèfon d'incidències 24 hores gratuït: 900 304 070.


Comentaris

envia el comentari