persona comptant diners

Sorpresa per la pensió que cobren les persones que es jubilin aquest 2023

Els nous pensionistes cobren de mitjana 100 euros més que els que es retiraven fa un any

Aquells que han decidit jubilar-se al llarg del 2023 estan rebent bones notícies. La pensió que els correspon està sent força alta, sobretot si la comparem amb les xifres registrades fa un any.

Els que van optar per retirar-se del mercat laboral al febrer perceben una pensió mitjana de 1.524 euros. A més de ser la xifra més alta de la sèrie històrica, suposen 100 euros més que els jubilats el mateix mes del 2022.

Les millores són encara més evidents entre aquells que van estar com a assalariats i van deixar de treballar recentment. Si escau, la prestació mitjana arriba als 1.623 euros, segons l'Estadística de Pensions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Però la situació seria diferent si s'incloguessin els autònoms i professionals de la mineria o del mar.

A què és degut l'increment de les pensions?

És cert que durant el darrer any, els nous jubilats perceben fins a 100 euros més. Però això no sol ser el més habitual. L'exercici passat l'augment va ser de 23 euros, mentre que el 2021, després de l'impacte de la pandèmia, hi va haver una reducció de 28 euros. Les millors xifres s'havien comptabilitzat el 2020 quan la pujada respecte a l'any anterior va ser de 62 euros.

Mans agafant un ventall de bitllets d'euro
Els nous jubilats cobren de mitjana 1.524 euros | Getty Images

Bàsicament hi ha un únic motiu que pugui explicar aquest notable increment a les pensions dels nous jubilats. Tal com recull El Mundo, això es deu a aquest efecte substitució. Significa que els que s'estan retirant actualment percebien uns sous més alts que en anys previs.

Per això a l'hora de calcular la prestació els correspon una paga més elevada. En aquests moments, la Seguretat Social abona cada mes un total de 6,33 milions de pensions de jubilació. La pensió mitjana puja el 2023 fins als 1.372 euros, que suposen 120 euros més que el 2022, quan cobraven 1.250 euros.

En aquest sentit, l'increment no es deu únicament a les noves altes que comptaven amb unes cotitzacions i sous més grans. També és per culpa de la seva revalorització, que es van millorar segons l'IPC del darrer exercici. Això va suposar un augment del 8,5%.

Una aposta decidida per retirar-se abans d'hora

Fa molt temps que el Govern aplica mesures que afavoreixin el retard voluntari de l'edat de jubilació. Cada cop són més les persones que decideixen avançar la seva marxa del mercat laboral. Sigui per qüestions de salut o bé simplement perquè els compensi jubilar-se amb antelació.

Durant els darrers mesos s'ha comprovat com un elevat nombre de treballadors es retirava abans d'hora. D'aquesta manera aconseguirien beneficiar-se de la pujada del 8,5%. Aquest increment els serviria per compensar la penalització que patirien per deixar de treballar abans d'arribar a l'edat legal de jubilació.

Imatge d'un pensionista
A Espanya hi ha 10 milions de pensionistes que cobren de la Seguretat Social | GETTY IMAGES

Al tram final del 2022 així es va poder apreciar a les estadístiques de la Seguretat Social. Entre el gener i el setembre, l'augment mitjà de pensionistes per jubilació va ser de 4.800 persones al mes. A l'octubre va repuntar fins a les 10.247, mentre que al novembre va arribar a 14.315.

Aquells que van esperar el desembre per deixar de treballar van ser 15.437 persones, mentre que al gener van assolir les 18.642. Aquest era el darrer mes per beneficiar-se de la revaloració.

La despesa en pensions que assumeix la Seguretat Social continua pujant a ritme vertiginós. Al mes, es destina gairebé 12.000 milions d'euros a aquesta partida. A més de les prestacions per jubilació també s'hi inclouen les de viduïtat, incapacitat permanent, orfandat i en favor de familiars. En total, han de fer front a 10 milions de prestacions, que corresponen a 9,07 milions de pensionistes. La mitjana de les pagues arriba als 1.192 euros.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!