Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.

Subsidi de 600€ per a més grans de 52 anys: com demanar l'ajuda de 14 pagues

Comprova els requisits que hi ha per accedir a aquesta ajuda del Govern

Els més grans de 52 anys que hagin esgotat la prestació contributiva d'atur es poden beneficiar d'un subsidi. A més, de cara a l'any que ve, aquests beneficiaris gaudiran d'un lleuger increment a les pagues que arribarà fins als 600 euros. Si vols saber com accedir a aquesta ajuda, estigues molt atent als requisits que exigeixen des del SEPE.

L'import d'aquesta prestació es veurà millorat el 2023, tal com preveu el projecte de pressupostos de l'Estat. Es pot percebre de manera indefinida fins que l'interessat assoleixi l'edat legal de jubilació. En aquests moments, queda establerta als 66 anys i dos mesos.

Aquest subsidi té una particularitat que el fa molt interessant. I és que és l'únic que cotitza per a la pensió de jubilació. Ofereix una certa cobertura als aturats fins que arriba l'etapa de retirada.

De quant és aquesta ajuda?

L'import d'aquesta ajuda està associat a l'IPREM, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. El Govern va optar per incrementar-lo durant el pròxim exercici, cosa que beneficiarà els que percebin aquesta prestació. La quantitat que perceben els usuaris és el 80% d'aquest indicador.

Foto d'una oficinad el SEPE
Els majors de 52 anys que hagin esgotat la prestació per atur poden beneficiar-se d'aquesta ajuda del SEPE | EUROPA PRESS

Els comptes de l'Estat per al 2023 eleven l'IPREM dels 579,02 euros mensuals als 600 euros a 14 pagues. Per tant, implica una pujada del 3,6%. Les persones que cobrin aquest subsidi passaran ingressar 463,21 euros al mes a 480, amb una pujada de 16,79 euros mensuals.

Les condicions per cobrar el subsidi per a majors de 52 anys

Molts desocupats tindran especial interès a conèixer els requisits per cobrar el subsidi per als més grans de 52 anys. En primer lloc, cal que aparegui com a aturat i estar registrat com a demandant d'ocupació. Ha d'estar inscrit des d'almenys un mes abans que finalitzi la prestació de l'atur i no pot comptar amb la condició de treballador fix discontinu. D'altra banda, durant aquest mes, tampoc no pot haver rebutjat ofertes de feina o cursos de formació.

Pel que fa a les rendes, no han de sumar al mes el 75% del salari mínim. Si no es compleix aquesta condició en la data esmentada, no podrà accedir a la prestació. D'alguna manera, llevat de l'edat, ha d'acreditar una sèrie de condicions, com si es jubilés. Això implica disposar d'almenys 15 anys cotitzats, amb 2 en els últims 15 anys. A més, necessita haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys.

Sens dubte, es tracta d'una de les pagues més interessants per a aquells que esgoten la prestació contributiva de l'atur. Tot i que la quantitat que perceben no és elevada, almenys els permet cotitzar per a la jubilació.

Altres detalls a tenir en compte per reclamar la paga

Una altra condició per demanar la prestació és que en el moment de sol·licitar el subsidi, la persona tingui  52 anys, però no és imprescindible. Expliquen que «si no tingués encara aquesta edat», n'hi hauria prou que estigués inscrit com a demandant d'ocupació al SEPE. Això sí, la sol·licitud de la mateixa només es podrà realitzar una vegada que faci els 52 anys.

Però, a més d'haver esgotat la prestació per desocupació contributiva, també es poden donar altres situacions. Hi ha altres grups de població que tenen la possibilitat de gaudir-ne.

És el cas, per exemple, d'«emigrants que han tornat a Espanya sense dret a subsidi per desocupació» i també el d'aquells que hagin estat «alliberats de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació». Altres beneficiaris seran els declarats persones amb discapacitat parcial a causa d'una situació de millora en la seva invalidesa.