Pla obert on es poden veure diversos alumnes a l'escola en una aula fent activitats

Les taxes de contagi són menors a l'escola que fora d'ella

Segons dades del Departament de Salut, «no s'està produint un contagi massiu» als centres escolars

La positivitat de les PCR fetes en membres de la comunitat educativa per contactes als centres és inferior —i en alguns casos la meitat— de la que es dona en les fetes per contactes externs a l'escola. Així ho ha explicat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que ha insistit que «no s'està produint un contagi massiu» als centres escolars. Tot i això, han detectat que cal insistir sobre les mesures de protecció entre el personal extern.

La taxa de positivitat és inferior al 5% entre les proves fetes per contactes escolars, amb l'excepció dels cicles formatius, on és del 5,1%. Segons les dades facilitades aquest dimecres pel Departament de Salut, la taxa de positivitat és del 2,58% al segon cicle d'infantil pel que fa a les PCR en cribratges escolars o per a sospita dins d'un grup bombolla. Aquesta positivitat puja al 3,99% quan la prova es fa per contactes aliens al centre escolar. El patró es manté en la resta d'etapes: a primària passa del 3,13% al 5,03%, a l'ESO va del 3,35% per contactes al centre al 5,94% pels de fora; a l'FP del 5,1% als escolars pel 7,85% als externs i al batxillerat de 3,05% al 6,44%.

Pel que fa al personal dels centres, la taxa de positivitat és del 2,6% per contactes a l'escola o l'institut i puja fins al 7,2% quan és per contactes aliens al centre. En aquest col·lectiu es fan entre 400 i 500 nomenaments diaris per cobrir les baixes que van sorgint.

Unes 100.000 proves PCR a la comunitat educativa

Fins ara s'han fet unes 100.000 PCR a la comunitat educativa, tant alumnes com personal i tant per contactes interns com externs. Del total, 52.284 corresponen estrictament a contactes en l'àmbit escolar, mentre que 46.414 a fora dels centres. La positivitat es manté majoritàriament per sota de la mitjana de la població general. «Quan anem a buscar contagis a dins de les escoles en trobem molts menys que quan els busquem fora de les escoles», ha assegurat Ramentol. En aquest sentit, ha insistit que l'escola no està sent «font de contagi» ni per als alumnes ni per als professionals i ha defensat que s'està fent una bona tasca de detecció.

El secretari de Salut ha augurat que, tot i que l'anàlisi es farà la pròxima setmana un cop completat un nou període de quinze dies, tot apunta que l'ús de la mascareta es mantindrà a primària. «M'atreveixo a avançar que si la tònica és la mateixa tampoc ho desescalarem en aquest sentit», ha manifestat. En aquest sentit, ha apuntat que la taxa de positivitat entre el segon cicle d'infantil (2,6%) i primària (3,1%) no presenta «diferències significatives» i per això aquesta dada "no serveix estrictament per saber si la mascareta està fent alguna cosa o no".

Proves pilot en el reforç d'unitats mòbils per fer PCR en escoles

Pel que fa al reforç dels dispositius mòbils que es desplacen als centres escolars, Ramentol ha explicat que els protocols amb entitats del Tercer Sector i ONG estan avançats i que «és possible» que es comencin a fer algunes proves pilot. En aquest sentit, ha assegurat que això ha d'ajudar a fer que la PCR es faci com més a prop de l'inici de la quarantena, tot i que ha assegurat que quan això no passa «no és un drama» des del punt de vista epidemiològic.

Per últim, s'està a l'espera de l'homologació de mascaretes transparents, per exemple per a l'alumnat sord. Els responsables del Departament han assegurat que tant punt es tinguin es compraran per distribuir-les entre els centres que les necessitin.