El govern espanyol aprova la nova llei que afecta els lloguers

Els contractes passen a ser de tres a cinc anys i amb un màxim de dos mesos de fiança

Arriben novetats importants pel que fa a la legalitat que afecta els pisos de lloguer. El Govern de Pedro Sánchez ha aprovat aquest divendres un nou decret llei sobre l'habitatge, després de rebre el suport de Podemos i el PDeCAT amb el qual la iniciativa ha pogut prosperar.

Aquesta vegada el decret llei ja és una realitat. El passat desembre els socialistes ja van presentar una proposta similar, si bé alguns punts no van agradar a totes les formacions, motiu pel qual la moció va acabar sent rebutjada arran els vots en contra de Podemos, PP, C's i ERC.

La mesura pretén evitar els abusos a famílies necessitades

Així les coses, l'objectiu final de la nova llei és evitar els abusos que moltes vegades pateixen les famílies necessitades, i també facilitar una mica la vida de totes les persones que actualment viuen de lloguer. Principalment, les modificacions se sustentaran sobre tres eixos: els contractes de lloguer, els desnonaments d'habitatges de lloguer i la creació d'un Índex de Preus de referència.

El nuevo borrador establece una serie de cambios en las los condiciones de los contratos
El nou esborrany estableix una sèrie de canvis en les condicions dels contractes | Cedida

 

 

Contractes de lloguer

La idea principal d'aquesta aplicació és la d'aconseguir limitar la pujada dels preus dels lloguers, en la mesura del possible, així com acotar aquelles rendes que siguin massa elevades. A més, també està previst que es produeixin una sèrie de canvis en relació a la durada dels contractes, com expliquem a continuació:

  • Els preus dels lloguers variaran sempre en funció de l'IPC i afectaran a tots els tipus de contracte, de manera que la renda anual no podrà superar, en cap cas, l'augment que l'IPC hagi patit aquell any .
  • A partir d'ara, l'arrendatari haurà de fer-se responsable tant de les despeses de formalització com de gestió del contracte, sempre que es tracti d'una persona jurídica.
  • Si el contracte no és de llarga durada, ja no es podrà pactar cap classe de garantia addicional a la fiança, establint el màxim en dues mensualitats de la renda.
  • La pròrroga obligatòria del contracte dels lloguers s'amplia i passa a ser de tres a cinc anys, a no ser que l'arrendatari sigui una persona jurídica. En aquest cas, el termini de pròrroga del contracte s'allarga fins als set anys.
  • En cas que no es vulgui renovar el contracte de l'habitatge, els terminis de preavís també es modificaran. Així les coses, si l'interessat en finalitzar amb el contracte és el propietari, el temps passa a ser d'un mes a quatre mesos; en canvi, si l'interessat és qui ha llogat l'habitatge, haurà de comunicar-ho amb dos mesos d'antelació, en lloc del mes que es requeria ara.
  • Si l'arrendatari necessita l'habitatge i vol recuperar-lo abans que acabi el termini acordat, només podrà fer-ho si ha estat especificat prèviament en el contracte. 
Una de les propostes del govern de Sánchez afecta de manera directa l'actual Llei d'Enjudiciament Civil | TarragonaDigital.com

 

Desnonaments

Una de les propostes del govern de Sánchez afecta de manera directa l'actual Llei d'Enjudiciament Civil, la qual també s'hauria de modificar, sobretot pel que fa a l'alarmant nombre de desnonaments que s'han produït —i segueixen tenint lloc— al conjunt del país. En aquest sentit, els socialistes tenen previst aplicar les següents mesures:

  • En aquells casos que guardin relació amb el lloguer d'habitatges on resideixin persones en situació de vulnerabilitat —és a dir, persones amb discapacitat, o bé menors d'edat i majors de 65 anys— i el titular mori, automàticament el contracte se subrogarà a la resta  de residents de la casa o pis.
  • A partir d'ara, quan un jutge emeti una ordre de desnonament tindrà l'obligació de comunicar-ho als serveis socials, per assegurar-se i comprovar que no existeix una situació de vulnerabilitat.
  • L'ajornament de desnonaments també es veurà afectat si finalment s'aprova el nou decret llei, allargant-se d'un a tres mesos en aquells casos on existeixi una situació de vulnerabilitat i afecti persones jurídiques. Per la seva banda, el termini per a les persones físiques segueix sent d'un mes.
  • La data i hora exactes del desnonament s'hauran de comunicar de manera obligatòria.

Índex de Preus de referència

Per últim, però no per això menys important, el govern encapçalat per Pedro Sánchez també preveu crear un Índex de Preu de referència. Amb tot, és important destacar que això no afecta els preus ni pretén regular-los, i que l'objectiu final és que les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments tinguin la possibilitat d'evitar que es produeixin pujades de preus en els lloguers, sempre que ho considerin oportú i necessari en aquelles zones que ho requereixin.

No només això, sinó que la mesura també vol actuar com una espècia d'incentiu o ajuda en relació a les bonificacions de l'IBI. En aquest sentit, si els propietaris lloguen els seus habitatges amb un preu que se situï sota el rang de preus establerts en l'Índex, percebrien aquestes bonificacions que acabem d'anomenar.