Imatge d'una mà d'una persona gran i diverses monedes d'euro

Totes les pensions que pots cobrar a la vegada: Més de 2.700 euros

La Seguretat Social estableix que es poden cobrar dues jubilacions, però no poden ser del mateix règim

Sabies que pots cobrar més d'una pensió a la vegada? La llei prohibeix ser beneficiari de dues pensions del mateix règim, però permet combinar-les si són de règims diferents. Així doncs, els espanyols que compleixin els requisits poden cobrar dues pensions a la vegada fins a un límit de 2.707,49 euros.

Els requisits per poder cobrar dues pensions a la vegada

Moltes persones que compleixen els requisits descarten una de les pensions per tal de poder accedir a una altra, però realment no és necessari. La Seguretat Social estableix que pots cobrar dues pensions a la vegada. 

Ara bé, la Llei de la Seguretat Social fixa en 2.707, 49 euros el màxim que es pot cobrar amb dues pensions. Per tant, no es pot excedir aquesta xifra. A més, les pensions no poden pertànyer al mateix règim i cal escollir una de les dues. 

El sistema de la Seguretat Social contempla quatre règims diferents, sent el règim general el més estès entre els treballadors que cotitzen. Per altra banda, existeix el Règim Especial de la Mineria del Carbó, el Règim dels Treballadors de la Mar, i el Règim d'Autònoms.

Cada un d'aquests règims està subjecte a unes característiques concretes. Per sol·licitar dues pensions al mateix temps, s'han de complir els requisits exigits de cada règim. Com a norma general, tens dret a la pensió amb un mínim de 15 anys cotitzats. Aquells que tinguin més de 15 anys en un règim, però no arribin a aquesta xifra en un altre, obtindran la pensió calculada sobre la base del primer.Si no arriben al mínim en cap règim, cobraran del règim que tinguin una major quantitat d'any cotitzats. Però per cobrar les dues pensions hauran d'haver cotitzat 15 anys com a mínim, en cadascun dels règims. Les cotitzacions han de ser simultànies i complir amb els requisits de cada un dels règims. Per tant, no es podrà cobrar dues pensions alhora aquelles persones que primer hagin cotitzat 15 anys en un règim, i després 15 anys en un altre.

No és compatible amb la jubilació d'incapacitat permanent

Per tant, es poden cobrar dues pensions de jubilació a la vegada, una del règim general i una altra del règim d'autònoms. En aquest cas, el període mínim de cotització és de 15 anys, dos dels quals s'han d'haver produït en els 15 anys previs a l'accés a la jubilació. S'hauran de sumar en els dos règims per separat. També s'exigeix estar en situació d'alta dins de cada règim en el moment d'accedir a la jubilació, és a dir, estar treballant com a assalariat i autònom.

Els requisits d'accés a la jubilació s'han d'acreditar en arribar a l'edat legal, que és la mateixa per a tots dos règims. En tots els casos es pot accedir a la jubilació als 65 anys, acreditant almenys 37 anys cotitzats. En aquest cas, serien 37 anys en cada règim, o als 65 anys i 10 mesos per a persones amb un període de cotització inferior als 37 anys, però amb un mínim de 15.

També es poden combinar la pensió de jubilació i la de viduïtat, sempre que no excedeixi els 2.707,49 euros. La pensió de viduïtat també és compatible amb la de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI), que va funcionar entre 1939 i 1967, així com amb la pensió d'incapacitat permanent.

En canvi, la pensió de jubilació no és compatible amb la d'incapacitat permanent. Una persona que cobra la pensió d'incapacitat permanent ha d'escollir entre una de les dues quan arribi a la jubilació. La Seguretat Social ofereix l'opció de canviar d'opinió i optar per la qual no es va escollir si resulta més beneficiosa.