Façana d'una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

Els treballadors temporals que s'hagin quedat a l'atur durant l'estat d'alarma tindran un ajut de 430 euros

El subsidi, que es detalla en el BOE d'aquest dilluns, es pot demanar al SEPE a partir de demà

Els treballadors temporals que van acabar el seu contracte laboral a partir del 15 de març i no tinguin dret a cobrar l'atur per no haver arribat a la cotització mínima podran sol·licitar des de demà un subsidi al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dilluns. Per poder percebre aquest subsidi s'exigirà que la durada mínima del contracte que s'extingeix sigui igual o superior a dos mesos i que s'hagi cotitzat per la contingència de desocupació.

La durada d'aquest ajut serà d'un mes, ampliable si així es decideix, i la seva quantia ascendirà a 430 euros, el 80% de l'Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples (IPREM). Segons el text, no podrà percebre's en més d'una vegada i serà incompatible amb qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol administració pública.

Aquest subsidi va ser aprovat a la fi del passat mes de març pel Consell de Ministres amb l'objectiu de donar protecció als treballadors temporals que no hagin estat inclosos durant l'estat d'alarma en un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO), perquè aquests sí que cobren prestació per desocupació, encara que no hagin complert el període de cotització.

Terminis de presentació

El BOE d'aquest dilluns recull la forma i els terminis de presentació de les sol·licituds per al cobrament d'aquest subsidi excepcional, així com la tramitació i el pagament d'aquest. Els treballadors que vulguin sol·licitar aquesta ajuda hauran d'emplenar un formulari de sol·licitud de prestació individual, disponible en la seu electrònica del SEPE, i enviar-lo a l'entitat gestora a través de la mateixa seu. La remissió d'aquest formulari emplenat amb totes les dades requerides tindrà efectes de sol·licitud provisional.

El termini per a enviar o presentar el formulari arrencarà demà, 5 de maig, i acabarà un mes després que hagi finalitzat la declaració de l'estat d'alarma. L'empresa en la qual el treballador hagi cessat haurà de remetre al SEPE el Certificat d'Empresa si no ho hagués fet amb anterioritat.

El sol·licitant haurà de trobar-se inscrit com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat. A més, per a la seva concessió, el beneficiari no podrà estar treballant per propi o aliè a jornada completa en la data de l'extinció del contracte. El pagament d'aquest subsidi el realitzarà el SEPE a partir del mes següent al de la sol·licitud.