Diners

Si has treballat 90 dies, tens dret a l'ajuda de 1.440 euros del SEPE

Tote els requisits per a poder accedir al subsidi

El món canvia i cada vegada més les feines són de caràcter temporal. Allò d'una feina per tota la vida sembla oblidat. Les feines d'avui dia, per tant, estan moltes lligades a la poca estabilitat. Sí, perquè estan relacionades, sobretot, amb certes campanyes, com poden ser la de l'època nadalenca o la de la tornada a l'escola i les rebaixes, entre d'altres.

En aquest sentit, parlem de les feines que queden relegades a una temporada concreta i que no es mantenen en el temps. I malgrat allò que puguis pensar, sí que tens dret a cobrar una prestació per haver-hi treballat.

Encara que aquesta ajuda no serà igual que l'atur, haver treballat de manera temporal es tradueix a tenir dret a percebre un subsidi públic. D'aquesta manera, el treballador té la possibilitat de cobrar alguna cosa mentre busca una nova feina.

Aquest és el subsidi que existeix si no has cotitzat prou

Hi ha un subsidi concret que està relacionat amb l'execució d'aquest tipus de feines temporals. Concretament, està destinat a aquelles persones en situació d'atur i que no han arribat a la cotització mínima per rebre l'ajuda corresponent a l'atur.

Oficina de treball
Per accedir al subsidi per cotització insuficient s'han de complir uns requisits | EUROPA PRESS

Es tracta d'un subsidi per cotització insuficient. I per poder accedir-hi, cal estar en situació legal de desocupació, a més d'estar inscrit com a demandant de treball al SEPE.

Aquests són els requisits per accedir a aquest ajut del SEPE

A la web oficial del SEPE s'indica que: «Si heu treballat menys d'un any, podeu tenir dret a un subsidi per desocupació». La durada dependrà «del nombre de mesos cotitzats» i de «si es tenen o no responsabilitats familiars».

En aquest sentit, s'exigeix haver cotitzat un mínim de 3 mesos si es tenen responsabilitats familiars i almenys 6 si no se'n tenen. A més a més, no es pot haver arribat als 360 dies de contribució a la Seguretat Social.

D'altra banda, també cal no comptar amb rendes brutes que superin el 75% de l'SMI. En aquest punt, no hi ha la part proporcional que correspongui a les dues pagues extraordinàries.

Durada i quantia d'aquest subsidi del SEPE

La durada, com indicàvem, dependrà dels mesos cotitzats. En cas que la persona tingui responsabilitats familiars, el subsidi pot durar 3, 4 o 5 mesos si ha cotitzat de tres a cinc mesos.

Si s'han cotitzat 6 mesos o més, el subsidi arribarà als 21 mesos si es tenen responsabilitats familiars. En cas contrari, l'ajuda durarà 6 mesos. La quantia, per altra banda, estarà relacionada amb l'IPREM, ja que serà igual al 80%. Actualment, l'IPREM és de 600 euros, de manera que aquest 80% seria de 480 euros al mes.

Quantia si has treballat entre 3 i 5 mesos

En cas que la persona aturada hagi cotitzat 3 mesos i tingui responsabilitats familiars, té dret a percebre el subsidi 3 mesos. És a dir, un total de 1.440 euros. Si té 4 mesos cotitzats, la quantia total serà de 1.920 euros i, si s'ha cotitzat 5 mesos, l'import total serà de 2.400 euros.

Foto d'una oficinad el SEPE
La durada i la quantia dependrà dels mesos cotitzats i de si es tenen càrregues familiars | CatalunyaDiari

Quantia si has treballat 6 mesos

Si la persona ha cotitzat 6 mesos i té responsabilitats familiars, tindrà dret a cobrar el subsidi per cotització insuficient durant 21 mesos. En aquest cas, el total és de 10.080 euros. En cas de no tenir responsabilitats familiars, quan es cotitzen 6 mesos es té dret a 6 mesos d'ajuda i la quantia total és de 2.880 euros.

Com demanar aquest subsidi

Per demanar aquesta ajuda cal presentar la sol·licitud en un termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la situació legal de desocupació. És a dir, el dret a aquest subsidi apareix l'endemà d'estar a l'atur.

D'altra banda, es pot fer a través de la Seu Electrònica del SEPE, a l'oficina de manera presencial o per telèfon. També per correu administratiu o a les oficines de registre públic.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp