BODA

El Suprem anuncia canvis en el permís per casament

La sala social tomba així una sentència de l'Audiència Nacional

El Tribunal Suprem ha sentenciat que si el fet causant d'un permís retribuït té lloc en un dia no laborable, el dia en què s'inicia aquest permís és el primer dia laborable després del fet causant i no el primer dia natural.

El tribunal ha resolt contra la sentència de l'Audiència Nacional  del juny del 2018, que havia desestimat parcialment la demanda de CCOO i UGT, que demanaven que el dia inicial del còmput dels permisos retribuïts del conveni col·lectiu estatal d'ETT, en els casos en què el fet causant del permís succeeixi en dia no laborable per al treballador, hagi d'iniciar-se en el primer dia laborable següent. L'Audiència li va donar la raó als demandants, excepte pel que fa al permís retribuït per matrimoni

Segons CCOO, la sentència del TS afirma que «quan el fet causant succeeix en un dia no laborable, festiu o dia establert com a no laborable en el calendari laboral, la finalitat i la mateixa essència del permís forcen al fet que hagi d'iniciar-se el següent dia laborable immediat». «Tant en el conveni com en la Llei es parla de 'permisos retribuïts', el que clarament evidència que aquests permisos es concedeixen per al seu gaudi en  dies laborables, ja que en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa».

 

  

Quina novetat important aporta la sentència?

En aquesta sentència el Tribunal Suprem dicta sobre una qüestió que generava molta incertesa. L'Audiència Nacional distingeix entre permisos «curts» que han de ser gaudits en dies laborables i permisos «llargs», com el de matrimoni, que es concedeixen en dies naturals. El mateix Suprem  va fallar en aquest mateix sentit en la seva sentència del 5 de maig de 2018.

  

Per tant, segons el sindicat, la novetat important que aporta aquesta sentència és la consideració que tots els permisos retribuïts, inclòs el de matrimoni, s'han de començar a gaudir en un dia laborable.

  

  

Per a CCOO Serveis, aquesta sentència representa un avenç cap a l'admissió de les tesis que el sindicat ha defensat en tots els àmbits, tant en la negociació col·lectiva com en processos de mediació o judicials. No obstant això, el TJUE es pronunciarà aquest dijous 4 de juny sobre assumptes similars i relacionats amb aquests permisos, en concret sobre el còmput en dies naturals o laborals.